Urban Data Center regio Groningen

Het Urban Data Center regio Groningen (UDC) is een samenwerking tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de gemeente Groningen. Met deze samenwerking kunnen gegevens aan elkaar gekoppeld worden, wat leidt tot meer gedetailleerde inzichten. Bijvoorbeeld inzichten over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het UDC kan met de gegevens van het CBS inzicht geven in welk type persoon gebruik maakt van deze wet. Dit is interessante informatie voor beleidsmakers. Het gebruiken van de vele beschikbare data van het CBS maakt onderzoeken completer en vergelijkbaarder. Vele maatschappelijke thema’s kunnen wij onderzoeken. Jouw thema waarschijnlijk ook, neem contact met ons op voor meer informatie!

Voorbeelden onderzoeken UDC

De wijze van presentatie stemmen wij af op jouw wensen. Algemene voorbeelden en verschillende manieren van presenteren zijn hieronder te zien:


Hierboven is een voorbeeld weergegeven van een onderzoek over armoede. Door de data van het CBS is Groningen goed vergelijkbaar met andere steden. Daarnaast kunnen wij vanwege de beschikbare microdata kenmerken van minima huishoudens in Groningen identificeren.

Voor de gemeente Groningen is inzichtelijk gemaakt waar in de stad elektrische auto’s zich bevinden. Hoe donkerder de rode kleur, des te meer elektrische auto’s zich bevinden in de wijk. Dit is een mooi voorbeeld hoe wij data visueel kunnen maken. Aan de hand van dit dashboard kunnen keuzes gemaakt worden met betrekking tot het plaatsen van elektrische laadpalen in de gemeente.

Ook in grafieken kan data goed weergegeven worden. Een voorbeeld is hierboven te vinden over het aantal verhuizingen van en naar de gemeente Groningen. De meerwaarde die het UDC in dit soort onderzoeken kan bieden, is de data koppelen aan andere interessante kenmerken, zoals inkomen. Een voorbeeld van een dashboard met de gekoppelde data is hieronder te vinden.

Contact

Voor opdrachten, vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met ons.

 

Inge de Vries 

Onderzoeker Urban Data Center Groningen

06-52873914

 

Joost de Graaf  

Trainee Urban Data Center Groningen

06-11035110

 

Jelmer Hitzert 

Coördinator Urban Data Center Groningen

 

 

 

In het kader van het UDC verschenen publicaties en maatwerktabellen:

– Verplaatsingen gemeente Groningen 2014 – 2017

Factsheet

Tabellenset OVin Groningen

– Monitor statushouders gemeente Groningen

Dashboard en tabellenset

Factsheet

– Monitor over statushouders die zich in de gemeente hebben gevestigd

 Monitor Statushouders

–  Verhuisbewegingen van en naar de gemeente Groningen

Dashboard verhuisbewegingen in 2017

– Armoedemonitor gemeente Groningen:

Staat van Armoede

Tabellenset armoedemonitor-groningen-2015

– Autobezit in de gemeente Groningen en Ten Boer, 2017:

Tabellen autobezit Groningen en Ten Boer 2017

– Mobiliteitsmonitor Regio Groningen-Assen 2017

Rapport mobiliteitsmonitor Regio Groningen Assen 2017

– Factsheet Regio Groningen-Assen ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de regio

Factsheet regio-groningen-assen

– Zzp’ers in Groningen

Tabel zzp’ers in Groningen 2014

Kenmerken van de interneteconomie in Groningen, 2015

Tabel kenmerken van de interneteconomie in Groningen 2015

– Stad Groningen trekt inwoners uit de regio

Stad Groningen trekt inwoners uit de regio

– Facsheet Groningen bij de start van het Urban Data Center

Factsheet UDC Groningen