Urban Data Center regio Groningen

Het Urban Data Center regio Groningen (UDC) is een samenwerking tussen de gemeente Groningen en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Binnen het UDC maken we op een slimme manier gebruik van zowel CBS- als gemeentedata. Door data te combineren, ontstaat rijkere informatie en nieuwe inzichten. Hierdoor is de gemeente beter in staat effectief beleid te maken.

Het UDC werkt aan projecten over uiteenlopende onderwerpen. Zo is er onderzoek gedaan naar het bereik van gemeentelijke minimaregelingen, het inkomen van Wmo-cliënten en de verhuisbewegingen binnen, van en naar de gemeente. Ook wordt regionale samenwerking opgezocht. Een voorbeeld hiervan is de Regio Groningen-Assen, waarvoor een mobiliteitsmonitor is samengesteld.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op voor meer informatie! De wijze van presentatie stemmen wij af op jouw wensen. Hieronder zijn enkele voorbeelden te vinden van door ons geleverde diensten.

Energiearmoede in Groningen

Hoe zit het met het energieverbruik en rekening van Groningse huishoudens? En in welke kompaswijken speelt energiearmoede een rol? Samen met de gemeente Groningen, TNO, New Energy Coalition en de RuG heeft het Urban Data Center regio Groningen (UDC) dit onderzocht.

Eén op de acht huishoudens in Groningen heeft een energiequote van 8%. De energiequote toont de verhouding tussen het inkomen en de energierekening. Dit speelt vooral in de wijken Selwerd, Kostverloren, Indische buurt en Professorenbuurt. Maar de energiequote zegt nog niet alles. In dit onderzoek wordt daarom ook gekeken naar o.a. gemiddelde en mediane jaarverbruik van gas en elektriciteit en de gemiddelde energierekening. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen huishoudens in koop- en huurwoningen.

 

 

Dashboard Schooladvies

Het UDC heeft op verzoek van de gemeente Groningen onderzoek uitgevoerd naar de schooladviezen van leerlingen in groep 8 van de basisschool. Het resultaat is een interactief dashboard dat inzicht geeft in wat voor school- en toetsadviezen leerlingen in groep 8 krijgen.

Dashboard Verhuisbewegingen

Waar komen mensen vandaan die in gemeente Groningen komen wonen? En waar vestigen de vertrekkers zich? Kiezen ze voor een buurgemeente, voor een verder gelegen stad of zelfs voor het buitenland? laat de verhuisbewegingen van personen van 18 jaar of ouder zien op een interactieve kaart.

 

Armoede in beeld

Wat is de staat van armoede in de gemeente Groningen? Wie maken er gebruik van minimaregelingen? Door de eigen data van de gemeente te koppelen met onder andere de (inkomens)gegevens die bij het CBS bekend zijn, kunnen wij inzicht bieden in de kenmerken van de minimahuishoudens in Groningen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om te vergelijken  tussen de verschillende buurten in Groningen en te kijken hoe de gemeente Groningen zich verhoudt tot de rest van Nederland.

 

Verplaatsingen regio Groningen

Hoe verplaatsen mensen zich in de regio Groningen? Het UDC heeft gekeken naar de verplaatsingen binnen en van of naar de gemeente Groningen. Daarnaast is onderzocht welk type vervoersmiddel het meest gebruikt wordt voor verplaatsingen over verschillende afstanden.

Binnen de gemeente Groningen vinden de meeste verplaatsingen plaats per fiets (51%). Dit is anders wanneer mensen zich verplaatsen van of naar de gemeente Groningen; dan wordt er in 68% van de gevallen gekozen voor de auto. Dit verschil is ook terug te zien bij verplaatsingen over verschillende afstanden. Voor kortere afstanden, tot 7,5 km, kiest het merendeel voor de fiets (53%). Op middellange afstanden, 7,5 tot 15 km, krijgt de auto (63%) de voorkeur boven de fiets (27%). Hier valt nog winst te behalen; het stimuleren van het gebruik van de fiets is een belangrijk onderdeel van het beleid van de gemeente Groningen.

 

Omzetontwikkeling MKB Groningen

De omzet in de horeca is vorig jaar (2020) in Groningen sterk gedaald. In het tweede kwartaal van 2020 daalde de omzet van het MKB met ruim 50%, waarbij de daling nog sterker was voor de horeca in de binnenstad. De horeca is hiermee één van de zwaarst getroffen branches blijkt uit onderzoek van het Urban Data Center (UDC) Groningen en komt overeen met landelijk onderzoek van het CBS. Op verzoek van de gemeente Groningen heeft het UDC onderzoek gedaan naar de omzetontwikkeling binnen de gemeente. Het onderzoek richt zich op de branches horeca, detailhandel en consumentgerichte dienstverlening voor de periode 2011 tot en met het derde kwartaal van 2020. Bekijk de factsheets per sector.

In de periode 2011 tot en met 2019 zijn de omzetten in de horeca en consumentgerichte dienstverlening sterk toegenomen ten opzichte van 2010. Alleen de omzetten in de detailhandel blijven achter, vooral in de periode tot en met 2015. Er zijn grote verschillen tussen de branches wat betreft het aandeel van het MKB in de totale omzet van 2019. In de detailhandel wordt 21% van de omzet gegenereerd door het MKB, tegenover 71% in de horeca.

 

Contact

Voor opdrachten, vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met ons.

Jelmer Hitzert

Coördinator Urban Data Center regio Groningen
E-mail: jr.hitzert@cbs.nl
Tel.: 06-11184989