Urban Data Center regio Groningen

Het Urban Data Center regio Groningen (UDC) is een samenwerking tussen de gemeente Groningen en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Binnen het UDC maken we op een slimme manier gebruik van zowel CBS- als gemeentedata. Door data te combineren, ontstaat rijkere informatie en nieuwe inzichten. Hierdoor is de gemeente beter in staat effectief beleid te maken.

Het UDC werkt aan projecten over uiteenlopende onderwerpen. Zo is er onderzoek gedaan naar het bereik van gemeentelijke minimaregelingen, het inkomen van Wmo-cliënten en de verhuisbewegingen binnen, van en naar de gemeente. Ook wordt regionale samenwerking opgezocht. Een voorbeeld hiervan is de Regio Groningen-Assen, waarvoor een mobiliteitsmonitor is samengesteld.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op voor meer informatie! De wijze van presentatie stemmen wij af op jouw wensen. Hieronder zijn enkele voorbeelden te vinden van door ons geleverde diensten.

Dashboard Schooladvies

Het UDC heeft op verzoek van de gemeente Groningen onderzoek uitgevoerd naar de schooladviezen van leerlingen in groep 8 van de basisschool. Het resultaat is een interactief dashboard dat inzicht geeft in wat voor school- en toetsadviezen leerlingen in groep 8 krijgen.

Dashboard Verhuisbewegingen

Waar komen mensen vandaan die in gemeente Groningen komen wonen? En waar vestigen de vertrekkers zich? Kiezen ze voor een buurgemeente, voor een verder gelegen stad of zelfs voor het buitenland? laat de verhuisbewegingen van personen van 18 jaar of ouder zien op een interactieve kaart.

 

Armoede in beeld

Wat is de staat van armoede in de gemeente Groningen? Wie maken er gebruik van minimaregelingen? Door de eigen data van de gemeente te koppelen met onder andere de (inkomens)gegevens die bij het CBS bekend zijn, kunnen wij inzicht bieden in de kenmerken van de minimahuishoudens in Groningen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om te vergelijken  tussen de verschillende buurten in Groningen en te kijken hoe de gemeente Groningen zich verhoudt tot de rest van Nederland.

 

Verplaatsingen regio Groningen

Hoe verplaatsen mensen zich in de regio Groningen? Het UDC heeft gekeken naar de verplaatsingen binnen en van of naar de gemeente Groningen. Daarnaast is onderzocht welk type vervoersmiddel het meest gebruikt wordt voor verplaatsingen over verschillende afstanden.

Binnen de gemeente Groningen vinden de meeste verplaatsingen plaats per fiets (51%). Dit is anders wanneer mensen zich verplaatsen van of naar de gemeente Groningen; dan wordt er in 68% van de gevallen gekozen voor de auto. Dit verschil is ook terug te zien bij verplaatsingen over verschillende afstanden. Voor kortere afstanden, tot 7,5 km, kiest het merendeel voor de fiets (53%). Op middellange afstanden, 7,5 tot 15 km, krijgt de auto (63%) de voorkeur boven de fiets (27%). Hier valt nog winst te behalen; het stimuleren van het gebruik van de fiets is een belangrijk onderdeel van het beleid van de gemeente Groningen.

Contact

Voor opdrachten, vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met ons.

Jelmer Hitzert

Coördinator Urban Data Center regio Groningen
E-mail: j.r.hitzert@cbs.nl
Tel.: 06-11184989

 

Inge de VriesInge de Vries

Onderzoeker Urban Data Center regio Groningen
E-mail: inge.de.vries@groningen.nl
Tel.: 06-18985997

 

Maaike Hartmans

Trainee Urban Data Center regio Groningen
E-mail: maaike.hartmans@groningen.nl
Tel.: 06-55420065