De bevolkings- en huishoudensprognose 2023-2043 gemeente Groningen

11 juni 2024

Volgens de nieuwste bevolkingsprognose zal Groningen in 2034 de grens van 260.000 inwoners passeren. De gemeente zal daarna doorgroeien en in 2043 ruim 273.400 inwoners tellen. De nieuwe bevolkingsprognose verwacht dat de bevolking vooral groeit in de wijk Middenwest. De relatief grootste bevolkingsafname zal plaatsvinden in de wijk Ten Post.

De ontwikkelingen in de huishoudensdynamiek zijn eveneens geprognosticeerd. Het aantal huishoudens blijft de komende twintig jaar groeien tot bijna 166.500 in 2043. Deze groei wordt voornamelijk bepaald door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Naar verwachting zal de grens van 150.000 huishoudens worden bereikt in 2038.

Lees alles over de bevolking- en huishoudensprognose 2023-2043

Foto: © Deon Prins