Groningse jeugd leeft gezonder

19 oktober 2010

De Groningse jeugd drinkt en rookt minder en sport juist vaker. Ook gaat ze vaker naar de buitenschoolse opvang. Dit blijkt uit de Jeugdpeiling 2010 waarvoor in het voorjaar 3648 jongeren tussen 9 en 17 jaar een vragenlijst hebben ingevuld. De Jeugdpeiling gaat over gezondheid en leefstijl, school en schoolbeleving, ouders en vrienden, vrijetijdsbesteding en veilig opgroeien. De 14 delen van de stad komen ook ieder afzonderlijk aan bod.
De resultaten van de Jeugdpeiling 2010 komen terug in het nieuwe jeugdbeleid waarmee de gemeente haar visie voor de komende jaren vorm wil gaan geven.

bekijk de rapportage