Leefbaarheidsonderzoek gestart

8 september 2020

Al ruim 20 jaar voert de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Groningen het Leefbaarheidsonderzoek uit. De uitkomsten van dit onderzoek worden door de gemeente gebruikt bij het maken van beleid en plannen. In de laatste drie weken van september van 2020 ontvangen alle volwassen inwoners van de gemeente Groningen een brief van burgemeester Koen Schuiling waarin hij vraagt deel te nemen aan editie 2020 van het tweejaarlijkse onderzoek van de gemeente. Het gaat om ongeveer 200.000 inwoners van 18 jaar en ouder. In de brief wordt verwezen naar de speciale website buurtvragen.nl, waarop de vragenlijst met behulp van een persoonlijke inlogcode toegankelijk is.

Vragen over de buurt en de inwoners
De vragen gaan over de kwaliteit van de directe woonomgeving, maar ook over persoonlijke omstandigheden van de inwoners, bijvoorbeeld over hun gevoel van veiligheid, gezondheid en sociale welzijn. De antwoorden worden anoniem verwerkt; uitkomsten worden alleen op buurtniveau gebruikt.
Het onderzoek levert belangrijke informatie op voor de gemeente Groningen. Zij gebruikt de gegevens als basis voor beleid op alle beleidsterreinen. De gemeente kan hiermee zien hoe het gaat met de leefbaarheid en veiligheid in een buurt en het welzijn van de inwoners. De gegevens uit het onderzoek worden ook gebruikt als informatiebron voor de Basismonitor en de Wijkkompassen

Niet digitale inwoners en Engelstalige inwoners
Inwoners die hulp kunnen gebruiken bij het online invullen, kunnen terecht bij de filialen van WIJ-Groningen of de Forum bibliotheek in de buurt. Medewerkers helpen bij opstarten van de vragenlijst op de computer. Daarnaast is de vragenlijst voor het eerst ook in het Engels beschikbaar via buurtvragen.nl.

Gratis sportcheque
Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat zo veel mogelijk inwoners aan dit onderzoek meedoen, maken deelnemers kans op één van de 200 sportcheques van Sport050. Met de cheque kunnen zij een keer gratis zwemmen in de gemeentelijke zwembaden of schaatsen in Kardinge.

Resultaten
De resultaten van het leefbaarheidsonderzoek worden in het voorjaar van 2021 verwacht.