Veiligheidspanel

De gemeente Groningen houdt graag de vinger aan de pols over de veiligheid in de Stad. Om naast cijfers van politie en meldpunten een nog beter beeld te krijgen, is in 2015 het Veiligheidspanel opgericht.

In het Veiligheidspanel zitten betrokken inwoners vanaf 18 jaar uit de gemeente Groningen die drie keer per jaar een vragenlijst invullen over de veiligheid in buurten, dorpen en wijken. De resultaten worden door beleidsmakers gebruikt om de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Groningen te vergroten.

Wilt u graag lid worden van het Veiligheidspanel? Dan kunt u hieronder uw e-mailadres opgeven. U krijgt dan van ons een e-mail met een uitnodiging voor de enquête over veiligheid in de gemeente Groningen. De privacy van de deelnemers aan onze enquêtes is volledige gegarandeerd. De e-mailadressen geven we onder geen voorwaarde door aan derden.

We willen in sommige onderzoeken graag onderscheid maken tussen inwoners van de gemeenten die per 1-1-2019 zijn opgegaan in de gemeente Groningen. Daarom willen we graag weten in welke voormalige gemeente u woont.