Panels

Hier kunt u zich aanmelden voor

InwonerspanelJongerenpanelVeiligheidspanelBurgerschouwpanel

Onze panels
Dagelijks maakt de gemeente keuzes over allerlei onderwerpen. Veel onderwerpen waar u als inwoner van de gemeente Groningen vast iets van vindt. En dat wil de gemeente graag weten. U kunt uw mening geven via onze panels. U kunt lid worden van het Inwonerspanel, het Veiligheidspanel en het Jongerenpanel. Onze panels bestaan uit verschillende groepen inwoners die af en toe per mail een vragenlijst invullen. De panels gebruiken we om in korte tijd de mening van een aanzienlijke groep inwoners van de gemeente Groningen te peilen.

Hoe zit het met mijn privacy?
De antwoorden die u geeft bij het invullen van de enquêtes worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het betreffende onderzoek. De resultaten die worden gepubliceerd zijn nooit te herleiden tot u als individu. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. We bewaren geen gegevens van u en gebruiken uw e-mailadres uitsluitend om u uit te nodigen voor, of te herinneren aan, een onderzoek of om u te informeren over de onderzoeksuitkomsten.

Wat voor enquêtes kan ik verwachten?
We stellen u vragen over allerlei sociale en maatschappelijke onderwerpen zoals; onder andere sport, fietsen, windenergie, openbaar vervoer, politiek en cultuur en veiligheid.

Ben ik verplicht om iedere enquête mee te doen?
Nee, dat bent u niet. U bent niet verplicht om een vragenlijst in te vullen.

Hoe lang duurt het invullen ongeveer?
We proberen de vragenlijst altijd zo kort mogelijk te houden. Meestal zal het invullen van de vragenlijst niet meer dan 5 à 10 minuten in beslag nemen.

Wat doen jullie met de uitkomsten?
Bijna alle onderzoeken doen we in opdracht van de gemeente Groningen. De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek voor het verbeteren van (nieuw) beleid of om nieuwe plannen te maken. U kunt rapportages van onze onderzoeken vinden op onze website.

Waar kan ik me afmelden of wijzigingen doorgeven?
U kunt voor vragen en wijzigingen een e-mail sturen naar: panelteam@groningen.nl

Wat gebeurt er met mijn e-mailadres als ik me afmeld als panellid?
Als u niet langer lid wilt zijn van een panel en u zich afmeldt, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze administratie.