Als de wijk de ruimte pakt.

25 januari 2017

Als de wijk de ruimte pakt kan gezien worden als een tussenstand van het ‘gebiedsgericht werken’. Sinds 2015 ondersteunt de gemeente bewonersinitiatieven in zogenaamde gebiedsteams. Hierbij zijn de bewoners aan zet, en de gemeente ondersteunt (WIJ-teams). Wat heeft deze manier van werken tot nu toe opgeleverd? Als de wijk de ruimte pakt maakt de tussenstand op.Als de wijk de ruimte pakt is een kleurrijk boekje vol foto’s en verhalen uit de wijk. Van Lewenborg tot Laanhuizen, van Reitdiep tot De Wijert: overal in de stad zetten bewoners zich in, of het nu gaat om veiligheid, groen, armoedebestrijding of gezondheid.