Arbeidsmarktstrategieen van gemeenten

20 maart 2008

Het doel van de voorgestelde studie is te trachten verschillende beleidsstrategieen met het oog het regionale arbeidsmarktbeleid te identificeren en de relatie met het functioneren van de regionale arbeidsmarkt na te gaan.

De vraagstelling is vierledig:

1. Welke verschillende beleidsstrategieen zijn in het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid te identificeren?

2. Hoe hangen deze strategieen samen met de situatie op de lokale/regionale arbeidsmarkt en/of de politieke voorkeuren en samenstelling van de gemeenteraad?

3. Wat is de effectiviteit van de verschillende beleidsstrategieen op het functioneren van de regionale arbeidsmarkt en in het bijzonder op het bijstandsvolume en de financiele balans van gemeenten?

4. Is er sprake van convergentie of divergentie in de aanpak van gemeenten?