Beleidsmonitor Sociale Pijler II

1 januari 2007

Het afgelopen jaar heeft Bureau Onderzoek in opdracht en in samenwerking met de dienst OCSW een start gemaakt met de ontwikkeling van de Beleidsmonitor Sociale Pijler.
Voor de dienst OCSW gelden bij de opzet van de Beleidsmonitor de volgende uitgangspunten:
1. De verantwoordingsverplichtigingen die de dienst heeft ten aanzien van zowel het Rijk als de Raad;
2. Het verzamelen van beleidsinformatie, zowel voor de beleidsontwikkeling als om de informatie achter de indicatoren te verzamelen. Waarom heeft een bepaalde indicator zich op een bepaalde manier ontwikkeld;
3. Daar waar mogelijk aansluiten bij de ontwikkelingen in het kader van de WMO.

Tot nu toe is de dienst OCSW de enige opdrachtgever voor dit project. Daarom spitst de uitwerking in de sociale pijler zich toe op de thema’s waarvoor de dienst OCSW verantwoordelijk is. Het streven is op termijn de gehele sociale pijler te bestrijken. Vanwege de omvang en de herkenbaarheid is ervoor gekozen het voor kalenderjaar 2006 te houden bij de thema’s onder verantwoordelijkheid van OCSW.
De dienst OCSW maakt onderscheid tussen de volgende vier beleidsprogramma’s:
* Zorg en Welzijn
* Onderwijs en Jeugd
* Cultuur
* Sport
De dienst wil de beleidsmonitor Sociale Pijler gebruiken voor de programma’s Zorg en Welzijn en Onderwijs en Jeugd.
Bureau Onderzoek is gevraagd een voorstel te schrijven voor de verdere ontwikkeling en het beheer van de Beleidsmonitor voor deze twee beleidsprogramma’s in 2006.