Benchmark kwaliteit en omvang staf en ondersteuning gemeenten

1 november 2005

Het doel van de benchmark is het geven van een oordeel over de kwaliteit of doeltreffendheid van de staf en ondersteuning van de gemeente op basis van een benchmark en quickscan. Het betreft de volgende functies:
* Personeel en Organisatie
* Informatisering en Automatisering
* Financien en Control
* Communicatie
* Juridische Zaken
* Facilitaire Dienst
* Secretariaten