Benchmark Uitvoering Wet WOZ

1 maart 2007

In 1999 is de Waarderingskamer begonnen met het organiseren van een benchmark over de kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ. Eind 2003 heeft dit geleid tot een rapportage op papier.
De belangrijkste kengetallen over de kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ waren opgenomen per deelnemende gemeente in een lijst. Elke gemeente kon deze gegevens gebruiken om een vergelijking te maken met andere gemeenten.
Eind 2005 is begonnen met het presenteren van de rapporten en de onderliggende kengetallen via de internetsite van de Waarderingskamer. De benchmarkgegevens zijn nu aangevuld met de gegevens (kosten) van het jaar 2006. Over 2006 hebben 157 gemeenten, waaronder Groningen, en een samenwerkingsverband meegewerkt. In deze rapportage staan de kosten over 2006 centraal.
Deze gegevens worden op diverse onderdelen vergeleken met 2005.