ContinuVakantieOnderzoek 2005

21 april 2006

In dit rapport wordt het toesristisch bezoek aan steden in kaart gebracht. Dit is in 2005 voor de vierde achtereenvolgende keer onderzocht.
Het rapport veschaft inzicht in de kenmerken van het toeristisch bezoek aan de Nederlandse steden, zoals ondernomen activiteiten, het gebruikte vervoermiddel, et cetera.
Dit jaar is tevens extra aandacht besteed aan de bestedingen van de stedenbezoekers.