Dossier Corpovenista

30 oktober 2007

Corpovenista (‘corporaties vernieuwen de stad’) staat voor de synergie tussen onderzoek, beleid en praktijk bij de stedelijke vernieuwing. Het is een samenwerkingsverband van tien grote woningcorporaties, Aedes (de vereniging van woningcorporaties), het Onderzoeksinstituut OTB (TU Delft) en onderzoeksgroepen van de Universiteiten van Utrecht en Amsterdam. Samen initieren zij de komende jaren (2004-2007) onderzoek en kennisuitwisseling op het terrein van het functioneren van stadswijken, kansen voor duurzaamheid bij stedelijke vernieuwing, ‘branding’ van stadswijken, herhuisvesting en de organisatie van de stedelijke vernieuwing. Hierbij staat de verbinding tussen praktijkinzichten en wetenschap centraal.