Economie in het Noorden

14 november 2008

Deze “cijfers in kaart” applicatie is het resultaat van het Europese project GeoShare. GeoShare is een Europees project met als doel informatie van de overheid gemakkelijker ter beschikking te stellen aan beleidsmakers, het MKB en aan burgers.

In Groningen en Drenthe zijn onderwijsgegevens verzameld om beter inzicht te krijgen in de aansluiting tussen onderwijs & arbeidsmarkt. Hierdoor is informatie beschikbaar over uitstroom van studenten op MBO niveau naar de arbeidsmarkt. Alle MBO instellingen in de provincie Groningen en Drenthe hebben meegewerkt aan Geoshare door studentgegevens beschikbaar te stellen. De informatie over MBO studenten is ook gekoppeld aan arbeidsmarktinformatie. Tevens kunt u prognoses vinden over het toekomstige aanbod van MBO studenten op de arbeidsmarkt. Al deze informatie binnen het onderdeel ‘Cijfers in kaart’ wordt door middel van geografische kaarten gepresenteerd.