Evaluatie Supportersproject Groningen

1 februari 2006

Evaluatie Supportersproject Groningen

De centrale doelstelling van het supporterproject Groningen is het verminderen van supportersgeweld en de risico’s voor de openbare orde en veiligheid. Dit wordt onder andere gerealiseerd door middel van de inschakeling van oud-hooligans bij de preventie van ontoelaatbaar gedrag en de opvang van supporters met een stadionverbod door middel van meldingsplicht.

Het supporterproject is geëvalueerd door onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL in samenwerking met de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) in opdracht van de gemeente Groningen.

Supportersgeweld is altijd in meer of mindere mate aanwezig rondom een club als FC Groningen. Betrokkenen zien de laatste jaren veranderingen optreden in de samenstelling van de doelgroep (verjonging), de achtergronden van de doelgroep (onder meer drugsgebruik) en de mate van organisatiegraad (toenemend).
Uit de gesprekken met betrokkenen en de registratiegegevens blijkt dat er sprake is van een dalende tendens in het supportersgeweld, de politie-inzet, ongeregeldheden en aanhoudingen, terwijl de sfeer in en rond het stadion lijkt te zijn verbeterd. Volgens de betrokkenen levert het supportersproject hieraan zeker een bijdrage.

Vrijwel alle betrokkenen geven aan dat een periode van één jaar eigenlijk te kort is om maximale resultaten te kunnen verwachten van het project. Zij merken op dat een langere projectperiode vereist is om tot volledige invulling, afstemming en resultaten te kunnen komen. .