Facilitaire kengetallen gemeenten 2007

8 januari 2008

Gemeenten verkiezen samenwerking op facilitair gebied boven uitbesteding.Tevens automatiseren gemeenten facilitaire werkprocessen in toenemende mate.
Door middel van deze organisatorische keuzes houden gemeenten facilitaire regie en uitvoering in eigen hand. Dit blijkt uit de Trendrapportage Facilitaire Kengetallen voor gemeenten, die dit jaar voor de tiende keer door Capgemini Consulting werd uitgevoerd.
Zeventig Nederlandse gemeenten hebben aan het rapport meegewerkt.