Geluidkaarten voor omgevingslawaai

1 juni 2011

De EU heeft bepaald dat gemeenten met minstens 100.000 inwoners iedere 5 jaar geluidkaarten en een actieplan moeten vaststellen. Ook voor de gemeente Groningen zijn geluidkaarten gemaakt.
Op de geluidkaarten is te zien hoe hoog de geluidbelasting op de gevels van woningen is. Dit gebeurt met behulp van kleuren in klassen van 5 dB.