Groningen Duurzaam Warm

1 februari 2011

Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen.
In 2035 slingert een netwerk van middelgrote warmtenetten onder de stad Groningen door. Een diversiteit aan bronnen – restwarmte, biogas en vooral geothermie – gecombineerd met ondergrondse opslag zorgt dat er geen warmte onnodig verloren gaat.