Haalbaarheidsstudie Wireless Groningen

1 november 2006

Het Akkoord van Groningen (AvG), bestaande uit de partijen
Gemeente Groningen,
RuG
Hanzehogeschool
heeft het initiatief ontplooid om de Gemeente Groningen te voorzien van een stadsdekkend draadloos netwerk. In aanvulling op een eerder haalbaarheidsonderzoek, heeft het AvG TNO Informatie- en Communicatietechnologie gevraagd het draagvlak in de regio, de financiële haalbaarheid en de technische mogelijkheden van Wireless Groningen nader te onderzoeken.
Dit rapport geeft een antwoord op die vragen.