Jeugdpeiling 2006

1 januari 2007

Met het merendeel van de kinderen en jongeren in de stad Groningen gaat het goed: zij groeien op in goede gezondheid, kunnen het goed vinden met hun ouders en vrienden en gaan met plezier naar school. In vergelijking met 2002 zijn een aantal positieve ontwikkelingen waarneembaar.
Er zijn meer jeugdigen die actief sporten en meer kinderen en jongeren hebben een gezonde leefstijl. Dit laat onverlet dat er ook een groep kinderen en jongeren is met wie het duidelijk minder goed gaat, die te maken hebben met een laag psychisch welbevinden of met een stapeling van opgroeiproblemen. Het gaat hierbij om 13% procent van de jeugdigen.