Jeugdpeiling 2008

25 september 2008

Betrouwbare gegevens over de gezondheid en het welzijn van jongeren zijn onmisbaar voor het jeugdbeleid van de Groningse gemeenten. Daarom
start GGD Groningen in september 2008 met een groot onderzoek. Het doel: zoveel mogelijk te weten komen over de gezondheid van de Groningse jeugd. Met het jeugdgezondheidsonderzoek wil GGD Groningen inzicht krijgen in de gezondheid en het welzijn van jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Door het massale karakter van het onderzoek (ruim 66% van de Groningse VO-scholen doet mee) geven de resultaten een betrouwbaar beeld van de Groningse jeugd. Gemeenten gebruiken de resultaten als basis voor hun jeugdbeleid. Het onderzoek bestaat uit een digitale vragenlijst die op alle scholen van het voortgezet onderwijs en MBO wordt afgenomen. De vragen gaan over verschillende thema’s, zoals alcoholgebruik, roken, voeding, lichaamsbeweging, sport, pesten en internetgebruik. De vragenlijst is samen met gemeenten en de GGD’en van Friesland en Drenthe samengesteld. Het onderzoek wordt tegelijkertijd ook in deze twee provincies gehouden.

Persoonlijk advies voor deelnemers: het onderzoek is anoniem.

De deelnemende jongeren krijgen in de les een inlogcode die niet gekoppeld is aan een naam. Uniek dit jaar is dat leerlingen na afloop van het invullen van de vragenlijst bij verschillende thema’s een advies op maat krijgen. Wie bijvoorbeeld invult weleens met geweld te maken te hebben, krijgt meteen een lijst met relevante telefoonnummers en websites om hulp in te schakelen.
Begin 2009 zullen de resultaten beschikbaar zijn.