Jong SDC bloed doet het goed

6 juni 2013

Bij de afdeling Stadsdeelcoördinatie hebben het afgelopen jaar flink wat jonge mensen ervaring opgedaan. Zoals Anne Roorda (werkervaringsplaats via het Talent Career Center), Harald Hilbrants (stage & scriptie voor studie Sociologie) en Marcel Seubring (binnengekomen via Talent Career Center, nu tijdelijk contract).

SDC talent
op de foto (zie internet link) vlnr Harald Hilbrants, Anne Roorda en Marcel Seubring

Dat doen ze zo succesvol, dat ze het programma van de jaarlijkse sessie van gemeente met de Politie BE Noord (bureau Korreweg) verzorgden.
Anne presenteerde haar onderzoek en aanbevelingen voor de wijkscans en het jaarprogramma veiligheid.
Harald onthulde de voorlopige uitkomsten van zijn afstudeeronderzoek naar studentenoverlast en maatschappelijke participatie van studenten.
Marcel lichtte de uitkomsten van de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid toe, en de mede door hem ontwikkelde wijkkompassen. Deze maken in één oogopslag zichtbaar hoe een wijk er op het gebied van sociale, fysieke en veiligheidsthema’s voorstaat en hoe de bevolkingssamenstelling is.

Met elkaar gaf dit een scherp beeld van de veiligheidssituatie in De Wijken, waarna een goed gesprek over de benodigde inzet in de wijken werd gevoerd.
De ‘jonkies’ bij SDC zorgen voor een frisse inbreng, die de afdeling niet graag zou missen!