Monitor duurzaamheid

1 april 2008

Dit projectplan beschrijft een voorstel voor het opzetten van een monitoringsystematiek om de duurzaamheidambitie van de gemeente Groningen te volgen.

De gemeente Groningen wil de duurzaamste stad van Nederland worden met de aandacht gericht op de thema’s “kwaliteit van de leefomgeving” en “energie”. Een duurzame samenleving ontwikkel je echter niet zo maar even, het vergt een lange termijn planning. Bij de beoordeling van duurzaamheidbeleid is dan ook niet zozeer de snelheid, maar veel meer de beweging en de richting van het beleid belangrijk. Heldere doelen vormen hierbij het begin, monitoring en sturing zijn het noodzakelijke vervolg van goed beleid.

De gemeentelijke ambities kunnen alleen slagen als de inwoners en het bedrijfsleven zich gaan inzetten om de gestelde doelen te bereiken. Het is aan de gemeentelijke overheid om sturing aan de uitvoering te geven, om erop toe te zien dat inwoners zich daadwerkelijk iets aan de doelen gelegen laten liggen.

Om tot de duurzaamste stad Groningen te komen worden binnen de omgevingskwaliteit zes thema’s zo duurzaam mogelijk ontwikkeld (zie bijlage 2.a). Bij het thema energie zijn er, op het gebied van de CO2-uitstoot, vier sectoren (zie bijlage 2.b) waar winst te behalen is.