Monitor Verkeer en Vervoer 1986-2005

1 januari 2007

Dit is de Monitor Verkeer en Vervoer Noord-Nederland 1986-2005. Elk jaar wordt door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), waarin de drie noordelijke provincies zitting hebben, en Rijkswaterstaat Noord-Nederland een Monitor Verkeer en Vervoer geactualiseerd. De Monitor Verkeer en Vervoer maakt, door middel van een groot aantal indicatoren, de ontwikkelingen in het verkeer en vervoer inzichtelijk. Doordat steeds meer mensen beschikken over internet, is de vraag toegenomen om de verzamelde gegevens voor een breder publiek toegankelijk te maken.
Door het ontwikkelen en jaarlijks actualiseren van de Monitor Verkeer en Vervoer Noord-Nederland 1986-2005 wordt aan deze vraag gehoor gegeven. Het doel van deze Monitor is tweeledig: enerzijds dient het als naslagwerk, anderzijds als prikkel voor aanlevering van data door betrokken partijen. Daarnaast worden de gegevens eens in de vier jaar gebruikt om het gevoerde beleid van de afgelopen jaren te evalueren.