Regionale Huishoudens Prognose

1 november 2006

In deze publicatie presenteren het Ruimtelijk Planbureau (RPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een actueel, breed en samenhangend toekomstbeeld van de regionale ontwikkelingen in het aantal huishoudens, onderscheiden naar type, leeftijd en herkomst. Ingegaan wordt op de te verwachten ontwikkelingen voor de komende twee decennia op provinciaal en gemeentelijk niveau (uitgaande van de 467 gemeenten per 1 januari 2005).
Omdat de veranderingen tot 2025 in toenemende mate worden bepaald door ontwikkelingen in het aantal allochtone huishoudens, wordt hierop specifiek ingegaan.