Sportbenchmark

20 december 2007

Het doel van de benchmark is te komen tot een betere uitvoering van het sportbeleid en accomodatiebeleid.
Deelname aan de sportbenchmark levert de deelnemers inzicht in aantallen en uitgaven en in de prestaties ten opzichte van elkaar. Ook vindt er uitwisseling plaats van ervaringen en ‘good practises’. De insteek is van elkaar leren door middel van vergelijking en uitwisseling van ervaringen en praktijken. Precieze inhoud van de benchmark wordt samen met de deelnemers vastgesteld.