Stedelijke distributie

1 oktober 2007

Werken aan stedelijke distributie is werken aan duurzame bereikbaarheid, economische vitaliteit en leefbaarheid in de stad.

Stedelijke distributie kan alleen verbeterd worden door samenwerking tussen alle partijen die bij de bevoorrading een rol spelen. In de Nota Mobiliteit zijn proceseisen gesteld aan de manier waarop de verschillende partijen met elkaar samenwerken rond stedelijke distributie.

De Commissie Stedelijke Distributie is ingesteld om lokale en regionale overleggen te stimuleren en hierbij te ondersteunen en eventueel te bemiddelen.