STIP-onderzoek: organisatiediversiteit in steden

1 augustus 2008

Begin 2005 is dit onderzoek gestart. Het onderzoek richt zich op de dynamiek van economische prestaties en organisatiediversiteit in steden.
Het is een kwantitatief onderzoek en richt zich op de steden Groningen, Turnhout (Belgie) en Zwolle. Hierbij worden over de lange termijn gegevens verzameld om te begrijpen hoe economische en organisatiediversiteit in steden tot stand komen en wat de consequenties zijn van deze diversiteit op de economische en andere “prestaties” van steden.
Voor Zwolle en Turnhout wordt de periode 1830 – 1914 bestudeerd, voor Groningen de na-oorlogse periode.
Het expertatelier had als oogmerk het vroegtijdig onderkennen van te verwachten moeilijkheden bij het verzamelen en verwerken van historische data.
De brainstormsessie met enkele experts richtte zich op de te gebruiken methode in dit (historische) stedenonderzoek (hoe pakken we het aan?). Er werd met name ingegaan op de kwaliteit, de beschikbaarheid en de operationalisering van historische data.