Telgegevens Verkeer en Vervoer

21 november 2008

De volgende tellingen worden jaarlijks uitgevoerd.

– Jaarlijkse fietstellingen in het najaar (september t/m november)
– Jaarlijkse autotellingen (vaste telpunten 365 dagen per jaar)
– Jaarlijkse autotellingen in het voorjaar (februari t/m april)
– Jaarlijkse Citybustellingen (OV-Bureau)
– Jaarlijkse verkeersongevalanalyse
– Maandelijkse fietstellingen op het Stationsplein