Theater Analyse Systeem

1 januari 2005

Theater Analyse Systeem Algemeen

HistorieTheater Analyse Systeem (TAS)
Halverwege de jaren negentig raakte de VSCD in gesprek met de onderzoeker Hans Onno van den Berg. Van den Berg, inmiddels de directeur van de VSCD, presenteerde het plan van een benchmarkinginstrument voor de VSCD. Het plan kreeg echt handen en voeten toen het onderzoeksbureau ABF research uit Delft de automatiseringspartner van de VSCD werd in dit project: het Theater Analyse Systeem was geboren. Sinds 1996 verzamelt de VSCD jaarlijks alle bedrijfsgegevens van haar leden in het Theater Analyse Systeem (TAS).

Werkwijze TAS
Jaarlijks stuurde (t/m 2004 tbv TAS 2003) de VSCD een diskette met een vragenlijst naar haar leden. Alle antwoorden werden door ABF Research Delft verwerkt tot een groot databestand. De podia die de vragenlijst ingevuld retourneerden, ontvingen een resultaten cd-rom. Deze cd-rom is met een per theater gemaakte individuele code te openen. In de resultaten treft het theater de eigen gegevens aan en de geanonimiseerde resultaten van collega’s.
Met ingang van 2005 (tnv TAS 2004) is de methodiek van TAS veranderd. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de vragenlijst namelijk niet op diskette verspreid, maar wordt deze toegankelijk gemaakt via internet. De podia die de vragenlijst via internet hebben ingevuld, ontvangen net als voorgaande jaren de resultaten cd-rom.
Deze cd-rom is met een per theater gemaakte individuele code te openen. In de resultaten treft het theater de eigen gegevens aan en de geanonimiseerde resultaten van collega’s. Privacy is gewaarborgd; zonder toestemming van het theater waarmee een gebruiker zich wil vergelijken zijn de individuele gegevens niet traceerbaar. TAS biedt podia de mogelijkheid om met verschillende referentiegroepen het eigen functioneren te spiegelen aan gelijkgestemde theaters. De referentiegroepen variëren o.a. van het aantal stoelen, aantal inwoners binnen de gemeente, horeca verpacht of niet tot het aantal voorstellingen of zalen.

Nut en noodzaak TAS
Voor de VSCD is het Theater Analyse Systeem van wezenlijk belang. TAS stelt de VSCD in staat de ontwikkelingen binnen de podia variërend van o.a. het programmerings- en personeelsbeleid, de exploitatiebijdragen, de bezoekersaantallen en de marktaandelen goed in kaart te brengen. De totalen geven inzicht in de programmatische, organisatorische en financiële gegevens van de podia. TAS voedt de VSCD in beleidsmatige en projectmatige keuzes. TAS maakt veel vooronderstellingen die in de branchediscussies worden gepresenteerd meetbaar en toetsbaar. Naast de individuele cd-roms produceert de VSCD een algemene publicatie waarin de totalen worden opgenomen.

Voor meer informatie over het Theater Analyse Systeem kunt u contact opnemen met projectleider Berend Schans: berendschans@vscd.nl