Monitor veiligheidsbeleid 2017

Ondermijnende criminaliteit

2 januari 2018

Sinds 2016 is er een Veiligheidspanel in Groningen. Elke vier maanden stellen we dit panel vragen over veiligheid en overlast. De nieuwste monitor gaat over de periode mei – augustus 2017. Zie deze monitor:

Monitor veiligheidsbeleid 2017 VM2

Zie ook de monitor van de eerste periode van 2017:

Monitor veiligheidsbeleid 2017 VM1