Urban Data Center regio Groningen

Het Urban Data Center regio Groningen (UDC) is een samenwerking tussen de gemeente Groningen en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Binnen het UDC maken we op een slimme manier gebruik van zowel CBS- als gemeentedata. Door data te combineren, ontstaat rijkere informatie en nieuwe inzichten. Hierdoor is de gemeente beter in staat effectief beleid te maken.

De gemeente Groningen heeft de ambitie om meer datagedreven te werken. Het UDC kan helpen met het leveren van betrouwbare statistische informatie voor de toetsing en onderbouwing van het gemeentelijke beleid. Zo leveren wij cijfers voor de armoedemonitor, brengen we energiearmoede per wijk in beeld en onderzoeken we hoeveel nieuwbouwwoningen er per jaar gebouwd worden. Dit doen we niet alleen voor de gemeente Groningen. Veel vraagstukken, bijvoorbeeld rondom wonen, economie en mobiliteit, houden geen rekening met gemeentegrenzen. Voor de regio Groningen-Assen hebben wij een Regiomonitor ontwikkeld. Ruim 150 indicatoren laten in een overzichtelijk dashboard de laatste stand van zaken zien in de regio.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op voor meer informatie! Om een beeld te geven van onze dienstverleningen hebben we hieronder een aantal voorbeelden verzameld.

Contact

Voor opdrachten, vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met: Hanneke van der Hoef


  • Verhuisbewegingen 2017 – 2020
    De gemeente Groningen heeft samen met 80 Nederlandse gemeenten het UDC gevraagd verhuizingen in beeld te brengen. Hoeveel mensen verhuizen er binnen Groningen? Hoeveel inwoners vertrekken uit Groningen? Zijn dit vooral afgestudeerden of ook gezinnen? Hoe zit dit op regionaal of zelfs nationaal niveau? Antwoorden […]
  • Dashboard regiomonitor Groningen – Assen vernieuwd
    In september 2022 is er een update van het dashboard de Regiomonitor regio Groningen-Assen (cbs.nl) verschenen. Nieuw in deze versie zijn cijfers over economie, updates over de woningmarkt, een directe koppeling met Statline via de api en tot slot een nieuwe vormgeving. Door de nieuwe […]
  • Verplaatsingen binnen/van en naar Groningen
    Wat is het effect van corona op de manier waarop mensen zich verplaatsen? Kent de gemeente Groningen een hoog aandeel van het fietsverkeer ten opzicht van auto’s? In het onderzoek ‘Verplaatsingen binnen/ van en naar Groningen’ geeft het UDC antwoord op bovenstaande vragen. Voor ruim […]

Oudere opdrachten