Onderzoeksbank

In de Onderzoeksbank staan onderzoeken die betrekking hebben op of relevant zijn voor de gemeente Groningen. Die onderzoeken kunnen gedaan zijn in opdracht van de gemeente Groningen, maar ook in opdracht van anderen, bijvoorbeeld de provincie, het Rijk, de RUG of de Hanzehogeschool.

Naast de onderzoeksbank is er ook Open Onderzoek Groningen.nl met scripties en publicaties van stagiaires en trainees werkzaam voor partnerorganisaties van het Akkoord van Groningen.

meer Naam Type Categorie Datum
GGD Groningen in cijfers extern 2023
De stand van gemeente Groningen 2022 intern 2023
Verslag P+R locaties fietstellingen tot en met 2022 intern 2023
Verslag bezetting auto’s P+R locaties tot en met 2022 intern 2023
Economisch binnenstedelijk onderzoek Groningen 2021-2022 extern 2023
Vlugschrift verkiezingen Provinciale Staten 2023 intern 2023
Werkgelegenheid en bedrijvendynamiek 2021-2022 in de gemeente Groningen intern 2023
Vrijwilligerswerk, tevredenheid dagelijks leven en dienstverlening WIJ Groningen intern 2023
Bekendheid Groningse ombudsman intern 2023
Kerkenvisie gemeente Groningen intern 2023
Gezonde en duurzame voeding intern 2023
Ervaringen van inwoners tijdens de jaarwisseling 2022-2023 intern 2023
Mantelzorg en respijtzorg in de gemeente Groningen intern 2023
Woonvormen voor mantelzorg intern 2023
Monitor Dakloosheid Groningen 2022 intern 2023
Alternatief vervoer binnenstad intern 2023
Armoedemonitor gemeente Groningen, 2022 intern 2022
Armoedemonitor 2020 gemeente Groningen intern 2022
Zwemvaarigheid basisschoolleerlingen gemeente Groningen 2016 intern 2022
Zwemvaardigheid basisschoolleerlingen gemeente Groningen, 2015 intern 2022
Zwemvaardigheid basisschoolleerlingen 2014 intern 2022
Gebiedsanalyse Zuid intern 2022
Gebiedsanalyse West intern 2022
Gebiedsanalyse Ten Boer intern 2022
Gebiedsanalyse Oude Wijken intern 2022
Gebiedsanalyse Oost intern 2022
Gebiedsanalyse Haren intern 2022
Gebiedsanalyse Centrum intern 2022
Wat vinden kijkers en luisteraars van OOG? intern 2022
Woningvoorraad gemeente Groningen. intern 2022
Merkbekendheid Sport050 intern 2022
Evenementenbeleid intern 2022
Uitslag van de verkiezingen van de gemeenteraad van 2022 in de gemeente Groningen. intern 2022
Uitslag verkiezingen gemeenteraad 2018 gemeente Groningen intern 2022
Uitslag verkiezingen tweede kamer 2021 intern 2022
Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid in de gemeente Groningen, 2020- 2021 intern 2022
Bekendheid WIJ Groningen 2021 intern 2022
Evaluatie werkzaamheden operatie Julianaplein intern 2022
Minimahuishoudens in Lewenborg intern 2022
De Tijdelijke Overbrugginsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) intern 2022
De bevolkings- en huishoudensprognose 2021-2041 gemeente Groningen intern 2022
Minima in Groningen 2019 intern 2021
Voorpublicatie Armoedemonitor 2021, gemeente Groningen intern 2021
De Digitale Agenda intern 2021
Fietsen in Groningen 2021 intern 2021
Stand van Groningen, 2021 intern 2021
Top 5 verkiezingsthema’s intern 2021
Cliëntervaringsonderzoek WMO intern 2021
Biodiversiteit in Groningen, 2018 extern 2021
Energiearmoede in Groningen, 2019 intern 2021
Omzetontwikkeling gemeente Groningen, 2010-2020 extern 2021
Quick scan Daily Urban System van de gemeenten Groningen, 2019 intern 2021
Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen 2010 tot 2040 intern 2021
Omnibusenquête 2020 intern 2021
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2020 intern 2021
Gezonde stad 2020 extern 2020
Zwemvaardigheid van basisschoolleerlingen in de gemeente Groningen 2019-2020 intern 2020
Monitor veiligheidsbeleid Groningen januari tot en met april 2020 intern 2020
Parkeren centrum Haren, 2012 extern 2020
Interviews met deelnemers Kansen in Kaart intern 2020
Economisch binnenstedelijk onderzoek Groningen, 2019 extern 2020
Groningen, horeca-onderzoek extern 2020
Factsheets koopstromenonderzoek 2019 extern 2020
Analyse Overnachtingenmarkt extern 2020
Coronacrisis: impact op de werkgelegenheid in Groningen extern 2020
Evaluatie Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk Groningen intern 2020
Burgerpeiling 2019 intern 2020
Onderzoek Detailhandel extern 2020
Wie kent SPOT Groningen? intern 2020
Veiligheidsmonitor gemeente Groningen 2019-VM3 intern 2020
Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid in de gemeente Groningen 2018-2019 intern 2020
Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen 2009 tot 2039 intern 2020
Klimaatmonitor, over energie en meer extern 2020
Routekaart Groningen CO2-energie neutraal 2035 extern 2020
Veiligheidsmonitor gemeente Groningen 2019-VM1 intern 2019
Veiligheidsmonitor gemeente Groningen 2019-VM2 intern 2019
Inwonerspanel: Afvalbeleid gemeente Groningen intern 2019
Zwemvaardigheid basisschoolleerlingen 2019 intern 2019
Detailhandelsmonitor gemeente Groningen 2018 extern 2019
Publiekslocaties gemeente Groningen 2019 intern 2019
Factsheet UDC Groningen, 2017 intern 2019
Enquête leefbaarheid 2018: Participatie en persoonlijke situatie intern 2019
Enquête leefbaarheid 2018: Veiligheidsbeleving intern 2019
Enquête Leefbaarheid 2018: Voorzieningen intern 2019
Enquête Leefbaarheid 2018: Ontwikkeling in de wijken intern 2019
Enquête Leefbaarheid 2018: Fysieke woonomgeving intern 2019
Enquête Leefbaarheid 2018: Sociale leefomgeving intern 2019
Enquête Leefbaarheid 2018: Respons en onderzoek intern 2019
Enquête Leefbaarheid 2018: Algemene leefbaarheid intern 2019
Monitor veiligheidsbeleid september tot en met december 2018 intern 2019
Monitor veiligheidsbeleid januari tot en met april 2019 intern 2019
Veiligheidsmonitor 2018 VM2 intern 2019
Stadsenquete 2018 intern 2019
Monitor veiligheidsbeleid VM1 2018, gemeente Groningen intern 2019
Stand van Groningen 2018 intern 2019
Inwonerspanel over het Stadspark intern 2019
Monitor veiligheidsbeleid gemeente Groningen, VM2 2018 intern 2019
Bedrijvendynamiek en ontwikkeling van de werkgelegenheid intern 2019
Toeristisch recreatieve ontwikkelingsmonitor Groningen 2017 extern 2019
Detailhandelsmonitor gemeente Groningen 2017 extern 2019
Bestuur en politiek intern 2019
Stad trekt inwoners uit de regio intern 2018
Factsheet stadsenquete 2017 intern 2018
Demografische ontwikkeling van de gemeente Groningen, 2008-2038 intern 2018
Zonne-energie, een stadspanelonderzoek intern 2018
Referendum Noorderplantsoen, 1994 intern 2018
Pendelbus Factsheet intern 2018
Mobiliteitsmonitor regio Groningen-Assen 2017 intern 2018
Digitale dienstverlening aan inwoners van de gemeente Groningen, 2017 extern 2018
Digitale dienstverlening aan ondernemers Groningen, 2017 extern 2018
Veiligheidsmonitor gemeente Groningen VM1 2018 intern 2018
Veiligheidsmonitor gemeente Groningen 2017 VM3 intern 2018
Burgerpeiling 2017 gemeente Groningen intern 2018
Binnenstads monitor Groningen intern 2018
Baanopeningsmonitor arbeidsmarktregio Groningen 2017 extern 2017
Veiligheidsmonitor VM2 2017 intern 2017
Vier steden, vijf kennisvragen over Slimme Gezonde stad extern 2017
Parkeren in Groningen, een stadspanelonderzoek intern 2017
Creating an attractive cluster climate for datacenters in Eemshaven extern 2017
Een thermometer voor de werklocaties van Groningen extern 2017
Zwemvaardigheid 2017 intern 2017
Client Ervarings Onderzoek WMO gemeente Groningen, 2016 intern 2017
Verkenning ‘Aansluiting onderwijs bedrijfsleven’ extern 2017
Daklozenmonitor Groningen 2003-2016 intern 2017
Staat van de stad 2016 intern 2017
Wijkenquête Groningen 2016 intern 2017
Communicatie met inwoners via social media intern 2017
Maatschappelijke participatie intern 2017
Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid in Groningen 2016-2017 intern 2017
Regionale spreiding van de geletterdheid in Nederland extern 2017
Armoedemonitor 2016 intern 2017
Koopstromenonderzoek stad Groningen, 2016-2017 extern 2017
Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid in Groningen, 2016 intern 2017
Vastgoed monitor Groningen 2016-2017 extern 2017
Vlugschrift verkiezingen tweede kamer 2017 intern 2017
Monitor creatieve industrie 2016 extern 2017
Detailhandelsmonitor 2016 extern 2017
Koopstroomonderzoek provincie Groningen 2017 extern 2017
Groningen, Stad en regio intern 2017
Tweedeling in de samenleving en gewenst leiderschap intern 2016
Clientervaringsonderzoek Wmo 2015 intern 2016
Wijkrapportages intern 2016
Ruimte voor de sport in Groningen, 2016-2030 intern 2016
Tussenrapport Gronings Perspectief #2 intern 2016
Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen 2006 tot 2036 intern 2016
Toeristisch recreatieve ontwikkelingsmonitor intern 2016
Veiligheidsbeleving, gezondheid en toekomstperspectief van Groningers intern 2016
Stadjers over vuurwerkvrije zones intern 2016
Stad en Raad intern 2016
Start-up activity in Groningen and the Northern Netherlands intern 2016
Monitor veiligheidsbeleid 2016 VM1 intern 2016
Afvalinzameling in Ten Boer intern 2016
OOG TV en Radio intern 2016
Stadjers over Afval intern 2016
Detailhandelsmonitor 2015 intern 2016
Detailhandelsmonitor 2005 intern 2016
Daklozenmonitor Groningen 2003-2015 intern 2016
Fietsen in Groningen 2016 intern 2016
Ontwikkeling werkgelegenheid tot 2015 intern 2016
Sportmonitor Groningen intern 2016
Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen intern 2016
Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt intern 2016
Onderzoek podiumkunsten 2015 extern 2016
Kadernota Internationalisering intern 2016
Run Groningen intern 2016
Sociaal team Korrewegwijk intern 2016
Armoede in de Stad intern 2016
Monitoringsprogramma Bereikbaarheid intern 2015
Sporthallen in Groningen intern 2015
Groningers en Duurzaam Voedsel intern 2015
Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen intern 2015
Regionale economische Prognose 2016 intern 2015
ONDERZOEK FACTORY OUTLET CENTER IN ASSEN intern 2015
Economische analyse expats: internationale werknemers, studenten en zelfstandigen in Nederland intern 2015
Groningen Economisch bekeken 2014 intern 2015
Doe mij maar het gras intern 2015
Doe mij maar het gras intern 2015
Woningbehoefteonderzoek 2015 regio Groningen-Assen intern 2015
Wijkenquete leefbaarheid en veiligheid 2014 intern 2015
Van regionaal naar nationaal intern 2015
Parkeeronderzoek Groningen 2015 intern 2015
Detailhandelsmonitor 2014 intern 2015
De veranderende geografie van Nederland intern 2015
Stadjers over fietsen in Groningen intern 2015
Stadjers over energie en energiebesparing intern 2015
Daklozenmonitor Groniongen 2003 – 2014 intern 2015
Minima in Groningen intern 2015
Vlugschrift werkgelegenheid 2014 intern 2015
Verdringing in Groningen? intern 2015
Afvalinzameling Groningen intern 2015
Conflicts between Street Users intern 2015
Regio in beeld 2015 intern 2015
Energiemonitor Noord Nederland intern 2015
Buitenlandse Kenniswerkers in Nederland intern 2014
Monitor creatieve industrie 2014 intern 2014
Te gek! Om los te lopen intern 2014
Dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport intern 2014
Witgoedregeling intern 2014
Sportparken in Groningen 2014 intern 2014
VASTGOEDRAPPORT 2014 Groningen Assen intern 2014
Vlugschrift Bevolkingsprognose gemeente Groningen 2014-2029 intern 2014
Groningen, economisch bekeken 2013 intern 2014
Vlugschrift Demografie gemeente Groningen 2014 intern 2014
KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME 2013 intern 2014
Vlugschrift werkgelegenheid 2013 intern 2014
Veiligheidsbeeld 2014 gemeente Groningen intern 2014
Stadsmonitor 2014 intern 2014
Jongerenhuisvesting 2014 intern 2014
Detailhandelsmonitor 2013 intern 2014
Regionaal gezondheidsprofiel Groningen intern 2014
Rookmelders in Stad en wijken 2012 intern 2014
Vlugschrift gemeenteraadsverkiezing 2014 intern 2014
Project Privaatladen intern 2014
Eurosonic Air publieksonderzoek 2014 intern 2014
Armoede in Groningen intern 2014
Groningers over de gaswinning en aardbevingen extern 2014
Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie intern 2014
TOERISME IN GRONINGEN IN ÉÉN OOGOPSLAG intern 2014
Buurt boomt over kastanjes 2013 intern 2014
Bevordering grensoverschrijdende arbeidsmarkt intern 2014
Geslaagd in de stad intern 2013
Groningen in gesprek met ouderen over wonen extern 2013
Vlugschrift Daklozenmonitor Groningen 2003-2012 intern 2013
Werkmodel frontoffice Stip 2013 intern 2013
Stadjers over gebiedsgebonden aanpak sociale domein intern 2013
Bevolking gemeente Groningen 1970-1996 intern 2013
Woningmarktonderzoek Groningen deel 2 intern 2013
Woningmarktonderzoek Groningen deel 1 intern 2013
Vrijwillig naar onbetaald werk intern 2013
Verhuisbewegingen rond startersleningen 2013 intern 2013
Ondernemersvriendelijk aanbesteden Noord-Nederland 2013 intern 2013
Analyse wonen en zorg intern 2013
De creatieve industrie: strijd of samenspel? intern 2013
Zwemvaardigheid basisschoolleerlingen 2013 intern 2013
Vlugschrift Demografie gemeente Groningen 2013 intern 2013
Gymzalen in Groningen, 2013 intern 2013
Vlugschrift bevolking 2013 intern 2013
Aanpak Ringweg Zuid (2013) intern 2013
Monitor overlast en onveiligheid A-kwartier Groningen intern 2013
Servicepunt Detailhandel Groningen intern 2013
Evaluatie Bewijs van Goede Dienst 2013 intern 2013
Buitenfitness Beijum intern 2013
Regio’s in economisch perspectief 2013 intern 2013
Stadjers over het aangepaste hondenbeleid 2013 intern 2013
Met z’n allen aan de slag! intern 2013
Groningen, economisch bekeken 2012 intern 2013
Zwerfjongeren aan het woord intern 2013
Met z’n allen aan de slag intern 2013
Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2012 intern 2013
Dakloos in Assen 2012 intern 2013
Stadjers over het CJG Groningen intern 2013
Leefbaarheid en Veiligheid 2012 intern 2013
(G)oud wonen intern 2013
Detailhandel en leefbaarheid intern 2013
Focus op verbinden intern 2013
Rookmelders in Stad en wijken intern 2013
Groninger raadsfracties willen onderzoek naar effectiviteit cameratoezicht extern 2013
Talent voor topsport! intern 2013
Detailhandelsmonitor 2012 intern 2013
Horen in bezwaar intern 2013
Vlugschrift Werkgelegenheid 2012 intern 2013
Groningen Werkt! intern 2013
Nieuw Lokaal Akkoord intern 2013
Multi Criteria Analyse (MCA) locatie Helperzoomtunnel intern 2013
Resultaten Publieksonderzoek Eurosonic Air 2014 intern 2013
Omnibusonderzoek 2012 intern 2013
Interacties van de gemeente Groningen met de omgeving intern 2013
Verslag Luchtkwaliteit 2011, Gemeente Groningen intern 2013
Bijlagen bij “Geluidkaarten 2011 Gemeente Groningen” intern 2013
Geluidkaarten 2011 Gemeente Groningen intern 2013
Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013 intern 2013
Tussentijdse evaluatie buurtwelzijn Groningen intern 2013
Toerisme Monitor Groningen en Fryslân 2012 intern 2013
Omnibus 2012 intern 2013
Daily urban system gemeente Groningen, 2012 intern 2013
Voorontwerp-actieplan wegverkeerslawaai 2013 – 2018 intern 2013
Waarom energieadviezen in de wind worden geslagen intern 2013
Vlugschrift bevolkingsprognose Groningen 2012-2027 intern 2013
Gemeentebegroting 2013 intern 2012
Stadjers over buurtgebouwen 2012 intern 2012
Stadjers over buurtgebouwen intern 2012
Alcohol en Jongeren intern 2012
Evaluatie organisatie verkiezingen in Groningen 2012 intern 2012
Onderzoeksplan Doeltreffendheid en Doelmatigheid 2013 intern 2012
Verkiezingen Tweede Kamer 12 september 2012 intern 2012
Bijlage bij Vlugschrift Daklozenmonitor Groningen 2003-2011 intern 2012
Dwars door verbanden intern 2012
Landelijke Monitor Studentenhuisvesting intern 2012
Bijlagen bij Louter en STEC (2012) intern 2012
Monitor Reiniging 2011 intern 2012
Het Groninger Stadspanel over LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) intern 2012
Toekomst in Verandering intern 2012
Vlugschrift bevolking 2012 intern 2012
Vastgoedrapport Groningen|Assen 2012 intern 2012
Vlugschrift werkgelegenheid 2011 intern 2012
Kleine bootjes intern 2012
Groningen economisch bekeken 2011 intern 2012
Samen actief tegen armoede intern 2012
Daklozenmonitor Groningen 2003-2011 – Vlugschrift intern 2012
Jeugdgezondheidsonderzoek Groningen 2012 intern 2012
Raadsvoorstel bedrijventerreinen 2012 intern 2012
The Suikerunie Factory towards a creative future intern 2012
Samenloop en mogelijke overlap van zorg, hulp en ondersteuning doelgroepen MO en OGGz intern 2012
Economisch profiel Groningen intern 2012
Nieuwbeeld (Analyse Economie Groningen) intern 2012
Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning (NAV) 2011 “light” intern 2012
Klanttevredenheid Baliebezoek 2012 intern 2012
Detailhandelsmonitor 2011 intern 2012
Bezuinigingen in de gemeente Ten Boer intern 2012
Stadsmonitor Gemeente Groningen 2012 intern 2012
Huisvestingswensen van bedrijven intern 2012
Dorpslinten Groningen intern 2012
Naar een vraaggerichte werklocatie strategie (2012) intern 2012
Groningen economisch bekeken 2010 intern 2012
Parkeren met Perspectief intern 2012
De cultuurkaart van Nederland extern 2012
Onderzoek Parkmanagement op het Zernike Science Park intern 2012
Dakloos in Fryslân intern 2012
Dakloos in Assen 2010 intern 2012
Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl  intern 2012
Nieuwe verhoudingen, nieuwe dynamiek intern 2012
Marktpotentie van De Huismeesters (2012) intern 2012
Huisvesten kwetsbare groepen intern 2012
Wijkorganisaties over het nieuwe hondenbeleid (2012) intern 2012
Behoefte-analyse creatieve sector Groningen intern 2012
Discussienota Topsport / Talentontwikkeling intern 2012
Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Groningen 2011 intern 2012
Discussienota Topsport/Talentontwikkeling intern 2012
Economie en bedrijventerreinen (2012) intern 2012
Leefbaarheid A-Kwartier Groningen intern 2012
Stadjers over verkeerslawaai 2011 intern 2012
Stadjers over buurtaccommodaties intern 2012
Stadjers over verkeerslawaai 2011 intern 2012
Stadjers over verkeerslawaai intern 2012
Groningen geeft energie intern 2012
Het belang van Cultuurstad Groningen intern 2011
Stadskaart Groningen 2011 intern 2011
Klantentevredenheidsonderzoek Stedelijke Muziekschool Groningen 2011 intern 2011
Zicht op de briefadreshouders intern 2011
Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari t/m april 2020 intern 2011
Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken intern 2011
Bekend met de Euroborg 2010 intern 2011
Ansicht voor aandacht intern 2011
Hondenbeleid (2011) intern 2011
Vergelijkende duurzaamheidbeoordeling van de 25 grootste steden van Nederland intern 2011
Onderzoeksplan Doeltreffendheid en Doelmatigheid 2012 intern 2011
Vrijwilligersonderzoek 2011 intern 2011
Samen Gezond in Stad intern 2011
Krachtwijken 2011 intern 2011
Studenten- en jongerenhuisvesting in Groningen 2011 intern 2011
De Groninger Fietsenstandaard intern 2011
it’s intern 2011
Vastgoedrapport Groningen|Assen 2011 intern 2011
Focus op Focus intern 2011
Dakloos in Groningen intern 2011
Raadsbrief evaluatie lexaan abri’s intern 2011
De haalbaarheid en betaalbaarheid van verplaatsbaar vastgoed. intern 2011
Lokaal Balanceren intern 2011
Ruimte voor vernieuwing – Vernieuwing voor ruimte intern 2011
Kengetallen Wmo intern 2011
Een toekomstige regionale indeling van Noord-Nederland intern 2011
Stad verdiept intern 2011
Orientatie geluidsoverlast intern 2011
Straten in bloei intern 2011
Science Parks Innovation or Image? intern 2011
Gronings onderzoek: ‘Toelatingsbeleid science parken moet strenger’ extern 2011
Monitor Reiniging 2010 intern 2011
Woonmilieus in stad intern 2011
Het is tijd voor verandering (2011) intern 2011
Bezorgd om softdrugsgebruik intern 2011
Ansicht voor aandacht (informatiecampagne over omgaan met geld) intern 2011
Detailhandelsmonitor 2010 intern 2011
Arbeidsmarktverkenning Regio Groningen-Assen intern 2011
Leefbaarheid en Veiligheid 2010 intern 2011
Evaluatie organisatie verkiezingen in Groningen 2011 intern 2011
De toeleiding van nabestaanden van personen overleden door suïcide naar familiegerichte nazorg intern 2011
Stadsmonitor Gemeente Groningen 2011 intern 2011
De meerwaarde van Taalcoaches intern 2011
Parkeerenquête Groningen 2011 intern 2011
Advies Commissie Groninger Forum intern 2011
No guts, No glory intern 2011
Re-integratiemonitor 2010 intern 2011
Toeristisch bezoek aan steden 2010 intern 2011
Doelgroepverkenning Parkeerbedrijf gemeente Groningen 2009 – 2010 intern 2011
Urban Audit IV, 2009 intern 2011
Omnibusonderzoek 2010 intern 2011
Gezondheidsprofiel Groningen 2010 (Tabellen) intern 2011
Milieuhinder Geluidshinder Geurhinder Lichthinder in 2010 intern 2011
Gezondheidsprofiel Groningen 2010 intern 2011
Pilot Bewonersmonitor 2011 intern 2011
Parkeerbeleid Groningen 2010 intern 2011
Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Groningen 2010 intern 2011
Dak- en thuislozenmonitor Fryslan 2006-2009 intern 2011
Thermometer binnenstad Groningen intern 2011
Recessiemonitor Groningen januari 2011 intern 2011
Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2010 intern 2011
The process of the homelessness intern 2010
Innovatieprogramma Mooi Nederland intern 2010
Woonwensenonderzoek 2010 intern 2010
Vlugschrift bevolking 2007 intern 2010
Vlugschrift bevolkingsprognose Groningen 2008-2023 intern 2010
Kunstenaar in Groningen intern 2010
Statistisch Jaarboek gemeente Groningen 2010 intern 2010
3D Visualization of Zoning Plans intern 2010
Duurzame ontwikkeling intern 2010
Evaluatie bevolkingsprognoses regio Groningen-Assen intern 2010
Structuurvisie Kantoren 2010-2020 intern 2010
Lokale Duurzaamheidsmeter 2009 intern 2010
Breeding grounds for innovation and their spill-over effects intern 2010
De meest gastvrije stad van nederland intern 2010
Vastgoedrapport Groningen|Assen 2010 intern 2010
Jeugdpeiling 2010 intern 2010
Dak- en thuislozenmonitor Groningen 2003-2009 intern 2010
Gratis met de bus intern 2010
Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede intern 2010
Evaluatie organisatie verkiezingen in Groningen 2010 intern 2010
Musicscape Groningen – Live! intern 2010
Nieuwbouw, verhuizingen en segregatie intern 2010
Foodtopia (English version) intern 2010
Foodtopia intern 2010
Onderzoeksplan Doeltreffendheid en Doelmatigheid 2011 intern 2010
Vlugschrift bevolkingsprognose Groningen 2010-2025 intern 2010
Vlugschrift bevolking 2009 intern 2010
Thermometer binnenstad Groningen (2009) intern 2010
Groningen economisch bekeken 2009 intern 2010
Citymarketing als motor voor acquisitie intern 2010
Vlugschrift Verkiezing Tweede Kamer 2010 intern 2010
Koopstromenonderzoek Groningen 2010 intern 2010
Koopstromenonderzoek Groningen 2010 (tabellen) intern 2010
Internet als communicatiekanaal intern 2010
De G31-tabellen 2010 intern 2010
Toeristisch-Recreatieve Ontwikkelingsmonitor 2009 intern 2010
Effectief jongerenwerk 2010 intern 2010
Jongerenwerk 2010 intern 2010
Toeristisch bezoek aan steden 2009 intern 2010
Challenges and Opportunities in the Region of Groningen intern 2010
Onderzoek Groningen – Assen naar woonplezier inwoners extern 2010
Glazen Huis (2010) spin-off € 7,3 milj intern 2010
Vlugschrift Gemeenteraadsverkiezingen 2010 intern 2010
Flash Eurobarometer intern 2010
Europapark intern 2010
Bedrijventerreinenmonitor 2010 intern 2010
Stratenaanpak Oude Wijken intern 2010
Groeidocument Krimp (samenvatting) intern 2010
Groeidocument krimp intern 2010
Een jaar De wijk als werkplaats intern 2010
Dak- en thuislozenmonitor Assen 2006-2008 intern 2010
Eén jaar de wijk als werkplaats intern 2010
Stadsmonitor Gemeente Groningen 2010 intern 2010
Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen intern 2010
Benchmark omvang ambtelijk apparaat gemeenten 2010 intern 2010
Het fietsbeleid van de Europese toppers: langdurig en integraal intern 2010
Een impuls voor de binnenstad van Groningen intern 2010
Personeelsontwikkeling intern 2010
Meedoen is meetellen intern 2010
Stadsrapport Groningen intern 2010
Factsheet kantorenmarkt en factsheet bedrijfsruimtemarkt januari 2010 intern 2010
Jongeren in Groningen 2009 — TABELLENBOEK intern 2009
Jongeren in Groningen 2009 intern 2009
Function follows form! intern 2009
Parkeeronderzoek Groningen 2009 intern 2009
Cross-Border Tourism intern 2009
Uit de auto intern 2009
Vastgoedrapport Groningen|Assen 2009 intern 2009
Recessiemonitor Groningen november 2009 intern 2009
Statistisch Jaarboek gemeente Groningen 2009 intern 2009
Dak- en Thuislozenmonitor Fryslan 2008 intern 2009
Onderzoek Studentenhuisvesting 2009 intern 2009
Beoordeling 16 projecten in het kader van het Budget Nota Ruimte intern 2009
Armoedemonitor gemeente Groningen 2009 intern 2009
Regionale bevolkingskrimp en de stad Groningen intern 2009
Veelgestelde vragen intern 2009
Waterbedeffecten van het wijkenbeleid intern 2009
Erfpacht in Groningen intern 2009
ex ante onderzoek G-kracht intern 2009
Dak- en Thuislozenmonitor Groningen 2008 intern 2009
Ongebruikte rechten intern 2009
Pilot uitwisseling gegevens Gemeenten en KvK’s intern 2009
Benchmark digitale dienstverlening 2009 intern 2009
Minderhedenmonitor 2008 intern 2009
Thermometer binnenstad Groningen (2008) intern 2009
Levendige straten intern 2009
Nationale Parkeertest 2009 intern 2009
Factsheet kantorenmarkt en factsheet bedrijfsruimtemarkt medio 2009 intern 2009
Woningbouwplanning en -productie intern 2009
Wijkeconomie: de kleine ondernemer aan het woord intern 2009
Bedrijventerreinenmonitor 2009 intern 2009
Migratiegedrag en motieven van Groninger afgestudeerden intern 2009
Woningmarktonderzoek 2008 intern 2009
Zonnetrein intern 2009
Evaluatie accommodatienota gemeente Groningen intern 2009
G-kracht * beleidskader intern 2009
Het Akkoord van Groningen 2.0 intern 2009
Groningen economisch bekeken 2008 intern 2009
Bekend met de Euroborg in 2009? intern 2009
Kennis van wonen intern 2009
MEE-onderzoek extern 2009
Activering biobrandstofmarkt intern 2009
Stadsmonitor Gemeente Groningen 2009 intern 2009
Onderzoek naar ondernemerschaponderwijs intern 2009
Leefbaarheid en Veiligheid 2008 intern 2009
Gemeente van het jaar 2009 intern 2009
Groninger Forum. Effectanalyse ontwikkeling Grote Markt (oostzijde) 2009 intern 2009
Detailhandelsmonitor 2008 gemeente Groningen intern 2009
Vitale Buurten intern 2009
Organisatie in de buurt intern 2009
Duurzaam in de buurt intern 2009
Groene Pepers 2009 intern 2009
binnenstad.nu intern 2009
Inventarisatie raamprostitutiemarkt gemeente Groningen intern 2009
Monitor Reiniging 2008 intern 2009
Innoveren verveelt niet intern 2009
Gemeente op Maat 2006 intern 2009
Network governance in action: the case of Groningen intern 2009
Parkeerenquete, P+R en Parkeergarages Groningen intern 2009
Project – Nulmeting – Ondernemerstrefpunt Groningen intern 2009
Aanpassing ontwerp Groningen Europapark intern 2009
Leefbaarometer extern 2009
Raamwerk RegioRail intern 2009
RegioTram voorkeurstrace Lijn 1 intern 2009
Onderzoek Lokale lasten intern 2009
Creative Entrepreneurs in Groningen intern 2009
Maatregelenpakket Veiligheid Oude Wijken Groningen intern 2009
Trots, trend en traditie in het Noorden intern 2009
Waar vindt braindrain/braingain plaats intern 2009
Dak- en Thuislozenmonitor Groningen 2007 intern 2009
Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt ultimo 2008 intern 2009
Wijken voor wijkwebsites intern 2009
Quick scan WMO 2008 intern 2009
Economische effecten RegioTram intern 2008
Duurzaamheid onder Stadjers intern 2008
Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2008-2009 intern 2008
Vrijwilligersonderzoek 2008 intern 2008
Sporen naar de toekomst intern 2008
Thermometer binnenstad Groningen (2007) intern 2008
Bomen over kappen intern 2008
De druk ontregeld intern 2008
Vastgoedrapport Groningen|Assen 2008 intern 2008
Toerisme in cijfers 2008 intern 2008
Aandacht voor bewonersparticipatie intern 2008
Ruimteconferentie 28-10-2008 intern 2008
Het onderbouwen van nut en noodzaak van bedrijventerreinen intern 2008
Ruimte voor sport in Groningen intern 2008
Cultuurstad Groningen, gewoon bijzonder! 2009-2012 intern 2008
Statistieken gedeeld autogebruik intern 2008
Make Use intern 2008
Bekend met de Euroborg (2008) intern 2008
Woningmarktonderzoek Groningen 2008 intern 2008
Dak- en Thuislozenmonitor Fryslan 2006 intern 2008
Dak- en Thuislozenmonitor Assen 2006 intern 2008
Stationsgebied Groningen in 2020 echt onderdeel van de binnenstad? intern 2008
Parkeerbeleid op middellange termijn intern 2008
Travel Demand Management: a comparative analysis between the cities of Groningen and Liege (Belgium) intern 2008
de raad aan de voorkant intern 2008
ruimtelijke aspecten van Creatieve Bedrijvigheid in de gemeente Groningen intern 2008
De toekomst van Bloemkoolwijken intern 2008
Terug van buitenspel intern 2008
MASTER THESIS, Policies against urban sprawl in the changing Dutch planning context intern 2008
Factsheet bedrijfsruimtemarkt Groningen, Assen en Emmen intern 2008
Factsheet kantorenmarkt medio 2008 intern 2008
Ondernemers over de RegioTram intern 2008
Ruimtelijke kwaliteiten van creatieve werkmilieus intern 2008
Krachtwijken met karakter intern 2008
Gemeentelijke criminaliteitscijfers intern 2008
Toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmonitor (TROM) 2007 intern 2008
De G31-tabellen, Gemeentelijke criminaliteitscijfers intern 2008
Meten is weten intern 2008
Stedelijke transformatie en grondeigendom intern 2008
Zorg in de keten intern 2008
De Kracht van Stad en Midden Groningen intern 2008
Recreatiegroen Stedelijke Netwerken intern 2008
Haalbaarheidsonderzoek Watertaxi Groningen intern 2008
Groningen = creatieve stad intern 2008
Ecologische daken intern 2008
Met vertrouwen van start in het Groningse Nieuw Lokaal Akkoord intern 2008
Gegenüberstellung von Strukturdaten der Städte Oldenburg und Groningen intern 2008
Stadsmonitor Gemeente Groningen 2008 intern 2008
Op eigen kracht intern 2008
Waarstaatjegemeente.nl vernieuwde website extern 2008
Een goede buur intern 2008
Voortgangsrapportage woonwagenzaken intern 2008
Eindrapportage woningbouw 2007 intern 2008
Ondernemers, de kracht van de wijk intern 2008
Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer intern 2008
Trends in BOPZ-dwangopnames 1995-2007 intern 2008
Jaarrapportage woonruimteverdeling Groningen 2007 intern 2008
Politie als schakel in de OGGz intern 2008
Groeien en bloeien intern 2008
Klanttevredenheidsonderzoek Kardinge, Meting 2008 intern 2008
Luchtkwaliteitsonderzoek Groningen 2007 intern 2008
Over de Golven intern 2008
Licht op Openbare ruimte gemeente Groningen intern 2008
Woningmarktmonitor – jaarbericht 2007 intern 2008
OV-Klantenbarometer 2004 t/m 2007 intern 2008
CBS in uw buurt extern 2008
Nationaal kantorenmarktonderzoek 2007 intern 2008
Detailhandelsmonitor 2007 gemeente Groningen intern 2008
Leefbaarheid on line? intern 2008
Klanttevredenheidsonderzoek Zwembaden 2007 intern 2008
Kanskaart van Nederland intern 2008
Benchmark Afvalinzameling (2006) intern 2008
Smart Cities ranking extern 2008
Functioneren van wijkteams in het Nieuw lokaal Akkoord Groningen intern 2008
Tien jaar Thermometer Binnenstad Groningen (2007) intern 2008
Stedelijke Netwerken intern 2008
Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2007 intern 2008
Groningen goed op weg intern 2008
Minderhedenmonitor 2006 intern 2008
Evaluatie Supportersproject FC Groningen 2007 intern 2008
Evaluatie Intense stad intern 2007
Benchmark omvang ambtelijk apparaat gemeenten 2007 intern 2007
Benchmark Bouw- en Woningtoezicht extern 2007
Systeemschets Eemsdelta 2030 intern 2007
Nationale mobiliteitsmonitor 2007 intern 2007
Naar flexibele tijden tussen 7 en 7 intern 2007
Stal je fiets op z’n Gronings intern 2007
Draaiboek burgerparticipatie in beleidsvorming intern 2007
Risicoscore coronaire hartziekte Groningen 2000-2006 intern 2007
Building Business Reputatie Monitor intern 2007
Dossier aandachtswijken intern 2007
Maten voor gemeenten 2007 intern 2007
Regionale kennisnetwerken en innovatie intern 2007
Nationale Parkeertest 2006 extern 2007
Verkenning Zuidelijke Ringweg 2e fase (2007) intern 2007
Verkenning Zuidelijke Ringweg Groningen 2e fase (2007) intern 2007
Studentenhuisvesting 2007 intern 2007
Onderscheidende Wijken intern 2007
JGZ nieuwe stijl (2006-2007) intern 2007
Rekenkamercommissie: jaarverslag 2006 en jaarplan 2007 intern 2007
Vastgoedrapport Groningen|Assen 2007 intern 2007
Provinciaal Omgevingsplan 2009 intern 2007
Mobiliteit in Noord-Nederland intern 2007
Dak- en Thuislozenmonitor Groningen 2006 intern 2007
Hoe werken wij? intern 2007
Professionals in het veld intern 2007
Ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen intern 2007
De belofte van een duurzame Europese energiehuishouding (2007) intern 2007
Meer woningen voor ouderen in zicht? intern 2007
Duurzaamstestad.groningen.nl intern 2007
Clusters en economische groei intern 2007
Pilot Wijkwebsite Hoogkerk intern 2007
Wijkwebsites in de stad Groningen intern 2007
In gesprek naar een krachtwijk intern 2007
Visie op provinciale dynamiek 2007 intern 2007
Groningen economisch bekeken 2006 intern 2007
Verkleuren en verschieten intern 2007
Parkeergarage Groninger Forum intern 2007
A traffic plan to make residential areas car-limited (VCP) intern 2007
Stadsmonitor gemeente Groningen 2007 intern 2007
Leefbaarheid en Veiligheid 2006 intern 2007
Onderzoek DSW Stadspark intern 2007
Verantwoording Meerstad 2006 intern 2007
Demografische trends en de ontwikkeling van kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte intern 2007
Een slag in de lucht? intern 2007
Het Akkoord van Groningen intern 2007
Herhuisvesting Groningen 2006 intern 2007
Jaarrapportage woonruimteverdeling Groningen 2006 intern 2007
Woningmarktmonitor – jaarbericht 2005 intern 2007
Terrein in bedrijf intern 2007
Benchmark Publiekszaken extern 2007
Belastingoverzicht grote gemeenten 2006 intern 2007
Verbeter- en Innovatieprogramma Economische Zaken (VIP-EZ) 2007 intern 2007
Benchmark Reiniging intern 2007
Gemeenten in actie tegen segregatie in het basisonderwijs intern 2007
Benchmark ICT gemeenten intern 2007
Voortgangsrapportage 2007 Regio Groningen-Assen 2030 intern 2007
Woningmarktmonitor – jaarbericht 2006 intern 2007
The effect and modification of the Traffic Circulation Plan (VCP) intern 2007
Kantorenmarktonderzoek Groningen 2006 intern 2007
Ontwikkeling door vertrouwen en verbinden intern 2007
Dienstverleningsmonitor gemeente Groningen 2006 intern 2007
Beprijzing van het wegverkeer intern 2007
Culturele economie in Enschede intern 2007
Wijkkranten intern 2007
bijlagen bij “Jeugdpeiling 2006” intern 2007
Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2007 intern 2007
Peiling waardering wijkwebsite Hoogkerk intern 2007
Monitor Huiselijk Geweld intern 2007
Zorggebruik, ervaren kwaliteit van zorgverlening, wachttijden in Groningen in 2006 intern 2006
Lawaaihinder Geurhinder Lichthinder (2006) intern 2006
Weten waar we staan intern 2006
Psychische gezondheid en zorggebruik Groningen 2006 intern 2006
Rapportage ouderen 2006 intern 2006
Tevredenheid Wvg-clienten (2006) intern 2006
onderzoek kabelbaan Groningen intern 2006
Nulmeting GSB III 2005-2009 intern 2006
Nota Parkeernormen 2006 intern 2006
De fiets in de regio Groningen – Assen intern 2006
JGZ nieuwe stijl (2005-2006) intern 2006
Verbeter- en Innovatieprogramma Economische Zaken (VIP-EZ) 2006 intern 2006
Gezondheidsprofiel Groningen 2006 intern 2006
Leegstand van en boven winkels intern 2006
Inventarisatie armoedebeleid G27 intern 2006
Burgerparticipatie in gemeenteland intern 2006
Ongezonde lucht in kinderdagverblijven intern 2006
Onderzoek naar communicatiedienstverlening van Nederlandse gemeenten intern 2006
Functie veranderingen in de binnenstad-zuid van Groningen intern 2006
Uitgaan van veiligheid intern 2006
Verkenning Alternatieven Zuidelijke Ringweg Groningen (2006) intern 2006
Netwerkanalyse Regio Groningen-Assen 2030 intern 2006
Detailhandelsmonitor 2005 gemeente Groningen intern 2006
Eindrapport evaluatie onderzoek Nijestee 2004-2005 intern 2006
Gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers intern 2006
Benchmark Digitale Dienstverlening Lokale Overheid intern 2006
Ongezonde lucht in schoollokalen intern 2006
Groningen economisch bekeken 2005 intern 2006
Quickscan WMO 2006 intern 2006
Stadsmonitor gemeente Groningen 2006 intern 2006
Stad op scherp intern 2006
Vlugschrift Bevolking 2006 intern 2006
Vlugschrift verkiezingen raad 2006 intern 2006
Thermometer Binnenstad Groningen (2005) intern 2006
De arbeidsmarkt in Nederland 2005 intern 2006
Profiteren van zorg en vergrijzing in Noord-Nederland intern 2006
Tussen Wadden & Wierden… intern 2006
Toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmonitor (TROM) 2005 intern 2006
Trends in BOPZ-dwangopnames 1990-2005 intern 2006
Jaarboek Grote Stedenbeleid 2004 intern 2006
Goederenvervoer in de netwerkanalyse Regio Groningen-Assen intern 2006
Onderzoek bouwproject CiBoGa intern 2006
Sociaal-Economische Monitor Regio Groningen Assen 2006 intern 2006
Onderzoek veilingterrein Peizerweg intern 2006
Detailhandelsmonitor 2006 gemeente Groningen intern 2006
Langdurig en integraal intern 2006
Anders nog iets? intern 2006
Pieken in het Noorden intern 2006
Nieuw openbaar vervoer (De Tram) intern 2006
Resultaten van re-integratie inspanningen intern 2006
Zorgen voor Morgen 2007 intern 2006
Benchmark gemeentelijke Belastingen intern 2006
Parkeren binnenstad Groningen intern 2005
Intra-Party Democracy in Groningen Early in the 1970s intern 2005
Klant en Kwaliteit (deel 4) : Entree SOZAWE intern 2005
Vergelijken is verbeteren bij de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten intern 2005
Zorg en arbeid op maat intern 2005
Toerisme in cijfers 2005 intern 2005
Tevredenheid Wvg-clienten (2005) intern 2005
Accommodatienota Welzijn Gemeente Groningen intern 2005
Noord-Oost, buurt best intern 2005
Hulpvragen van straatprostituees in Groningen intern 2005
Vastgoedrapport Groningen|Assen 2005 intern 2005
Statistisch Jaarboek gemeente Groningen 2005 intern 2005
Dak- en Thuislozenmonitor Groningen 2004 intern 2005
Benchmarking Rioleringszorg intern 2005
Reizen in tijd intern 2005
Hoe werk jij? intern 2005
Trends in BOPZ-dwangopnames 1990-2004 intern 2005
Emancipatie in estafette intern 2005
Monitor Stedelijke Bereikbaarheid 2004 intern 2005
Digitale dienstverlening gemeenten nog weinig volwassen intern 2005
Gezamenlijke arbeid intern 2005
Werkt Groningen@Work? intern 2005
Beleid Groninger ICT Sector intern 2005
Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2005 intern 2005
Groningen Economisch bekeken 2004 intern 2005
Verwachte milieueffecten baanverlenging Eelde intern 2005
Effectanalyse ontwikkeling Grote Markt (oostzijde) intern 2005
Leefbaarheid en Veiligheid 2004 intern 2005
Raadsonderzoek welzijnswerk intern 2005
Slot- en nacalculaties Rekenkamer (2005) intern 2005
Omnibusonderzoek gemeente Groningen 2005 intern 2005
Te veel problemen onder een dak intern 2005
Spoorwijken intern 2005
Gezamenlijke zorg voor kwetsbare burgers (2005) intern 2005
Detailhandelsmonitor 2004 gemeente Groningen intern 2005
Aardwarmte Meerstad intern 2005
Vlugschrift Inkomens 2004 intern 2005
Creatieve pijler onder de Noord-Nederlandse economie intern 2005
Luchtkwaliteit gemeente Groningen in 2004 intern 2005
Klant en Kwaliteit (deel 3) : de WIK intern 2005
Gehoor gehoord intern 2004
Zorgen voor morgen intern 2004
Een kwestie van tijd intern 2004
Uit de bijstand intern 2004
Uit de val intern 2004
Historic Conservation in the Netherlands intern 2004
Monitor Welbevinden Milieudienst 2001-2004 intern 2004
Onderzoek aanbesteden reintegratietrajecten intern 2004
Jongeren in Groningen in 2004 intern 2004
Onderzoek Sociaal Structuurplan intern 2004
Operatie geslaagd, vervolgingreep noodzakelijk. intern 2004
Effecten van evenementen op de locatie van de warenmarkt intern 2004
Klant en Kwaliteit (deel 2) : Schuldhulpverlening intern 2004
Buurtzorgen intern 2004
VROM-Pilot Studentenhuisvesting intern 2004
Dak- en Thuislozenmonitor Groningen 2003 intern 2004
Met recht bediend intern 2004
Mee doen in je vrije tijd intern 2004
Detailhandelsmonitor 2003, gemeente Groningen intern 2004
De Lerende Ladder intern 2004
Klant en Kwaliteit (deel 1) : Trajecten intern 2003
Zorg in de groei intern 2003
Complex Terrein intern 2003
Researchers op ondernemerspad intern 2003
Leefbaarheid en Veiligheid 2002 intern 2003
Meer of minder heden intern 2003
Raadsonderzoek adviescommissies intern 2003
Omnibusonderzoek 2002 intern 2003
Studentenhuisvesting nu en straks intern 2003
Detailhandelsmonitor 2002, gemeente Groningen extern 2002
Detailhandel en leisure in de stad Groningen intern 2002
Tevredenheidsonderzoek geintegreerd bedrijvenloket intern 2002
Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2002 intern 2002
Onderzoeksvoorstel gemeentelijke subsidies intern 2002
De effecten van het afschaffen van het bordeelverbod op SOA/AIDS hulpverlening van de GGD Groningen intern 2002
Gezondheidsenquete 2002 intern 2002
Zijwegen intern 2001
Omnibusonderzoek 1994 intern 2001
Omnibusonderzoek 1993 intern 2001
CBS Bedrijfstelling 1963 intern 1963