Monitor veiligheidsbeleid VM3-2017

9 maart 2018

Sinds 2016 is er een Veiligheidspanel in Groningen. Elke vier maanden stellen we dit panel vragen over veiligheid en overlast. De monitor bestaat uit drie onderdelen: politiecijfers, de bevindingen van het veiligheidspanel en voor het eerst ook de cijfers van het Meldpunt Overlast en Zorg.

Deze monitor gaat over de periode september tot en met december 2017. De belangrijkste ontwikkelingen de laatste tijd zijn de afname van het aantal aangiften van diefstal af/uit woningen en dat de inwoners van de stad zich steeds veiliger gaan voelen in hun buurt.

Naar de monitor