Monitor veiligheidsbeleid gemeente Groningen, VM1 2018.

15 juni 2018

Sinds 2016 is er een Veiligheidspanel in Groningen. Elke vier maanden stellen we dit panel vragen over veiligheid en overlast. De monitor bestaat uit drie onderdelen: politiecijfers, de bevindingen van het veiligheidspanel en cijfers van het Meldpunt Overlast en Zorg.

Deze monitor gaat over de periode januari tot en met april 2018. De belangrijkste ontwikkelingen de laatste tijd zijn de afname van het aantal aangiften van fietsendiefstal, diefstal af/uit motorvoertuigen, geweld en overlast en dat de inwoners van de stad zich steeds veiliger gaan voelen in hun buurt.

Zie hier de Monitor over de eerste vier maanden van 2018