55 procent Stadspanel kent het CJG

19 juni 2013

O&S Groningen heeft het Stadspanel gevraagd naar de Centra voor Jeugd en Gezin in Groningen. Iets meer dan de helft (55%) van de leden van het Stadspanel heeft wel eens gehoord van het CJG Groningen. Onder mensen met kinderen (de doelgroep van het CJG) is de bekendheid groter: 71% van de ouders is bekend met het CJG. Over de dienstverlening zijn bijna alle respondenten tevreden.