Aantal arbeidsplaatsen in Groningen licht gedaald

30 oktober 2013

Het aantal arbeidsplaatsen in Groningen is tussen april 2011 en april 2012 licht gedaald, met 0,3 procent. Van de mensen die in de stad werken woont iets minder dan de helft buiten de stad. Groningen telt relatief veel arbeidsplaatsen: 702 per 1.000 inwoners, tegen 483 gemiddeld in Nederland.

Lees meer in Groningen economisch bekeken 2012

De cijfers van april 2013 komen medio januari