Analyse woningvoorraad gemeente Groningen

25 februari 2022

De gemeente Groningen heeft in 2022 een opkoopbescherming ingevoerd. Deze regeling verplicht kopers van woningen tot een WOZ-waarde van € 305.500 om zelf in de woning te gaan wonen. Om te bepalen voor welke woningen deze regeling moet gaan gelden en wat de impact van de regeling zal zijn, heeft OIS voor de gemeente onderzoek gedaan naar de woningvoorraad. Het merendeel van de woningen in de gemeente Groningen valt onder de gekozen grens van € 305.500. Wel is de laatste jaren de gemiddelde WOZ-waarde aanzienlijk gestegen tot gemiddeld ruim € 227.000 in 2021. In de noordelijke en westelijke stadswijken en Ten Boer en omgeving vallen de meeste woningen onder de grenswaarde van € 305.500. De voormalige gemeente Ten Boer is echter als uitzonderingsgebied bepaald waar de opkoopbescherming niet geldt.

Lees de details van deze analyse in het onderzoeksrapport.