Armoedemonitor gemeente Groningen 2022

3 oktober 2022

De Armoedemonitor 2022 laat de ontwikkeling zien van het aantal huishoudens binnen de gemeente Groningen dat moet rondkomen van weinig geld. We kijken daarbij naar de samenstelling van die huishoudens, hun belangrijkste bron van inkomsten en het gebruik van inkomensondersteunende maatregelen.
Dit jaar is er extra aandacht voor de relatie tussen inkomen, gezondheid en welzijn. Ook gaan we uitgebreid in op de ‘energiearmoede’, die de laatste tijd de kop opsteekt.

Armoedemonitor Groningen 2022