Bedrijvendynamiek en ontwikkeling van de werkgelegenheid, 2017-2018 gemeente Groningen

26 maart 2019

Het aantal vestigingen in de gemeente Groningen is in de periode 1 april 2017 tot 1 april 2018 toegenomen met 871, naar 18.287. De totale werkgelegenheid neemt ook toe, met 5.164 banen naar 145.089. In vergelijking met de rest van Nederland laat de gemeente Groningen meer banengroei zien. Ook het aantal vestigingen in de gemeente groeit sneller dan het landelijk gemiddelde.

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 2017-2018