Bekendheid WIJ Groningen gestegen

20 april 2022

De bekendheid van WIJ Groningen is gestegen: 85% van de respondenten heeft hier wel eens van gehoord en 67% is redelijk tot goed op de hoogte van de dienstverlening van de WIJ. Dat blijkt uit het onderzoek dat de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd.

Het inwonerspanel Groningen Gehoord is benaderd een aantal jaarlijks terugkerende vragen over de dienstverlening van WIJ Groningen te beantwoorden. Dit jaar zijn daar een aantal vragen aan toegevoegd over de tevredenheid met het dagelijks leven, hulp en ondersteuning, en de invloed van corona daarop. De resultaten worden gebruikt om de dienstverlening door WIJ Groningen beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van inwoners.

Ondanks de toegenomen bekendheid geven de respondenten wel aan minder makkelijk bij de WIJ naar binnen te lopen. Corona speelt hierbij een rol. Ook zien we dat corona een negatieve impact heeft op de tevredenheid met het dagelijks leven, met name wanneer het gaat om zinvolle vrijetijdsbesteding en sociale contacten. Tot slot vindt een kwart van de respondenten het sinds corona moeilijker om in contact te komen met mensen die hen kunnen ondersteunen.

Bekijk het rapport