Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen 2008 tot 2038

18 december 2018

Een beschrijving van de ontwikkelingen van de bevolking over de periode 2008-2018 en een prognose voor 2018-2038.

De Groningse bevolking is het afgelopen jaar (2017-2018) harder gegroeid dan het vorig jaar (2016-2017). Tussen 2017 en 2018 groeide de bevolking met 0,6 procent. Tussen 2016 en 2017 was dit 0,3 procent. In de nieuwste bevolkings- en huishoudenprognose zijn de ambities van de Next City doorvertaald. Naar verwachting zal het inwonertal in de komende twintig jaar doorgroeien van ongeveer 202.800 op 1 januari 2018 tot bijna 235.000 inwoners in 2038.

NB: bij deze prognose is nogĀ geen rekening gehouden met de gemeentelijke herindeling.

Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen 2008-2038