Bevolkingsprognose Groningen 2008 – 2023

22 april 2010

Dit vlugschrift behandelt de bevolkingsprognose van de gemeente Groningen. Het gaat in op het totaal inwonertal, leeftijdspecifieke ontwikkelingen, natuurlijk verloop en migratie. De prognose beslaat een periode van 15 jaar, van 2008 tot 2023.De landelijke prognosecijfers in deze publicatie zijn afkomstig uit de bevolkingsprognose van het CBS (CBS 2006 en PEARL 2008). Deze publicatie is uitgegeven in overleg met de diensten OCSW en ROEZ van de gemeente Groningen.

Interpretatie van de bevolkingsprognose.

Een bevolkingsprognose is een berekening die een beeld van de toekomstige bevolkingsontwikkeling geeft. Deze berekening is gebaseerd op een aantal vooronderstellingen die als de meest plausibele worden beschouwd, en geeft de meest waarschijnlijke richting van ontwikkeling aan. De in dit vlugschrift gepresenteerde cijfers zijn dan ook indicatief.

bekijk document