Bevolkingsprognose Groningen 2010 – 2025

25 november 2010

Dit vlugschrift behandelt de bevolkingsprognose van de gemeente Groningen. Het gaat in op het totaal inwonertal, leeftijdspecifieke ontwikkelingen, natuurlijk verloop en migratie. De prognose beslaat een periode van 15 jaar, van 2010 tot 2025. De landelijke prognosecijfers in deze publicatie zijn afkomstig uit de bevolkingsprognose van het CBS (CBS 2009) . Deze publicatie is uitgegeven in overleg met de dienst  ROEZ van de gemeente Groningen.

Interpretatie van de bevolkingsprognose.

Een bevolkingsprognose is een berekening die een beeld van de toekomstige bevolkingsontwikkeling geeft. Deze berekening is gebaseerd op een aantal vooronderstellingen die als de meest plausibele worden beschouwd, en geeft de meest waarschijnlijke richting van ontwikkeling aan. De in dit vlugschrift gepresenteerde cijfers zijn dan ook indicatief.

bekijk document