Inwonerspanel: Burgerpeiling 2019

3 juli 2020

De Burgerpeiling is een landelijk onderzoek dat is ontwikkeld door KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten). In 2019 is het onderzoek uitgevoerd met een online enquête onder de leden van het Inwonerspanel van de gemeente Groningen (Groningen Gehoord). De vragen gingen onder andere in op leefklimaat, welzijn en zorg en de dienstverlening van de gemeente Groningen.

Rapport Burgerpeiling 2019