Burgerpeiling 2021

18 maart 2022

De Burgerpeiling is een landelijk onderzoek dat is ontwikkeld door KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten). In 2021 is het onderzoek uitgevoerd met een online enquête onder de leden van het Inwonerspanel Groningen Gehoord. De vragen gingen onder andere in op de relatie tussen inwoner en gemeente en de dienstverlening van de gemeente Groningen. De respondenten deelden een 6,9 uit voor de dienstverlening van de gemeente.

Download het rapport