Burgerschouwpanel oordeelt positief

19 mei 2020

De leden van het Burgerschouwpanel beoordelen het onderhoud van de openbare ruimte in 2019 erg positief. Dat bleek uit de enquête onder de panelleden in juni en oktober 2019. Negentig procent van de waarnemingen voldeed aan de BORG-norm.

Burgerschouw, wat is dat precies?

Jaarlijks wordt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte gemeten. Dit gebeurt middels de burgerschouw. Daarbij worden de diverse elementen van de openbare ruimte van de stad beoordeeld. Denk hierbij aan verhardingen, wegmarkeringen, bermen en bomen, afval en speeltoestellen. Tot 2018 was dit een fysieke beoordeling door een aantal burgers van hun eigen wijk.

Vanuit Stadsbeheer wilde men de methodiek moderniseren. Daarvoor heeft ze Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen gevraagd de burgerschouw uit te voeren met medewerking van het Inwonerspanel. Dit met als doel te komen tot een betere schouw. Inmiddels is er een speciaal Burgerschouwpanel, welk tweemaal per jaar, de kwaliteit van de openbare ruimte beoordeeld aan de hand van voorbeeldfoto’s. Hierbij werkt Stadsbeheer met een landelijke richtlijn over hoe schoon en ‘heel’ de leefomgeving moet zijn. De foto’s zijn op deze richtlijn gebaseerd. Hieronder ziet u een voorbeeld van enquêtevraag.

Omdat de panelleden geen professionele schouwers zijn, laat Stadsbeheer daarnaast een schouw uitvoeren door een onafhankelijk extern bedrijf. Beide onderzoeken worden door Stadsbeheer gecombineerd tot één rapportage, de BORG-rapportage.

Resultaten

In juni en september 2019 vulden ruim 1.700 bewoners via het Burgerschouwpanel tweemaal een enquête in. Voor 2018 werd de jaarlijkse BORG-schouw, door ongeveer 100 mensen in hun buurt of wijk uitgevoerd. Vanuit het Burgerschouwpanel werd een score van 90% op de BORG-norm behaald. In de externe meting scoort het beheer en onderhoud ook een resultaat van 90%. Hiermee voldoet de gemeente aan haar vastgestelde BORG-doelstelling (Beheerplan Openbare Ruimte Groningen) van 90% voor de stad als geheel.

Met uitzondering van het Centrum is de gemeente tevreden over de resultaten van beide schouwmethodieken in de gebiedsdelen. Het ambitieniveau voor het Centrum is hoger dan in andere gebiedsdelen. Uit de resultaten van het Burgerschouwpanel en van de externe meting blijkt dat de beoogde kwaliteitsdoelstelling van 90% hier niet gehaald wordt.

Word lid van het Burgerschouwpanel

Het Burgerschouwpanel is een belangrijk instrument bij het betrekken van bewoners bij de beoordeling van de kwaliteit van het beheer en onderhoud van de gemeente. Twee keer per jaar worden de leden van het Burgerschouwpanel uitgenodigd de openbare ruimte in hun omgeving te beoordelen. Wilt u hier ook deel van uit maken? Word dan lid van het burgerschouwpanel.