City Deal – Zicht op Ondermijning

18 augustus 2020

Samen met een tiental andere grote gemeenten in Nederland neemt Groningen deel in de City Deal – Zicht op Ondermijning. Dit is een samenwerkingsproject tussen deze gemeenten, het CBS, de Belastingdienst, de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en Justitie en Veiligheid.

Het doel van de City Deal is om de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken door de informatiepositie van gemeenten te verbeteren. Ondermijnende criminaliteit is georganiseerde of stelselmatig gepleegde criminaliteit die de structuur van de maatschappij misbruikt en verzwakt. Hiervoor worden analyses gedaan met data van het CBS en data van de verschillende deelnemende partijen. De grote hoeveelheid beschikbare data biedt unieke mogelijkheden voor analyse. De resultaten van de analyses worden gepresenteerd in een openbaar dashboard.

De gemeente Groningen is vertegenwoordigd in de groep projectleiders die bepalen welke onderwerpen er onderzocht worden. Daarnaast maakt een onderzoeker van OIS Groningen deel uit van het team analisten, die de data combineren en analyseren en gereed maken voor het dashboard. Dit dashboard biedt informatie over ondermijnende criminaliteit voor alle gemeenten in Nederland.

De eerste versie van het dashboard is online gekomen in december 2019. In juli is een nieuwe update van het dashboard gepubliceerd, dat nu nog meer informatie biedt over fraude met vastgoed en drugsgerelateerde criminaliteit in alle Nederlandse gemeenten.

Het dashboard is te vinden op www.zichtopondermijning.nl.