Client ervaringsonderzoek WMO 2016, gemeente Groningen

27 september 2017

Alle gemeenten zijn volgens de WMO 2015 verplicht om een cliëntervarings-onderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Deze rapportage bevat de analyse van de resultaten van het CEO Wmo voor de gemeente Groningen als geheel. Enkele uitkomsten: De meeste respondenten (61 procent) hadden in 2016 een collectieve vervoerspas. Bijna drie kwart van de respondenten ging met hun hulpvraag naar de gemeente omdat ze doorverwezen waren door de huisarts of een andere zorgverlener. De helft van de respondenten heeft aangegeven dat ze contact hebben gezocht met de gemeente omdat zijn of haar omgeving de ondersteuning niet meer aan kon. Over het contact met de gemeente zijn de meeste respondenten positief. Vooral als het gaat om het serieus nemen van de hulpvraag.  Lees hier het onderzoek WMO 2016 Groningen