Clientervaringsonderzoek WMO 2017 Groningen

16 november 2018

Download het bestand

Alle gemeenten zijn volgens de WMO 2015 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. U vindt hier een rapportage over de  resultaten van het CEO Wmo voor de gemeente Groningen als geheel over 2017.

Over het contact met de gemeente zijn de meeste respondenten positief . Vooral als het gaat om het serieus nemen van de hulpvraag (84 procent) en het samen met de medewerker zoeken naar oplossingen (78 procent). Ruim 80 procent van de respondenten is tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning die de gemeente biedt en vindt dat de ondersteuning die zij krijgen past bij de gestelde hulpvraag.